อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ส.ลูกยางเปิดชื่อ47นักตบ19ปีเข้าคัดทีมชาติ

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ประกาศรายชื่อนักตบ 47 คน ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 17.59 น.

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย แจ้งรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่มชายที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 47 คน โดยทั้งหมดต้องเข้ามารายงานตัววันที่ 13 ม.ค. เวลา 08.30 น. ที่อาคารวิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
1 นายจักรวรรดิ์ สออนรัมย์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
2 นายเอ็มสันต์ มาญราช โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
3 นายวรรษกร สุวรรณคำ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
4 นายศุภกฤษ สิทธิสาร โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
5 นายพชรพล พวงบุปผา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
6 นายชาญชัย จงฟุ้งกลาง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
7 นายสรนันต์ น่วมพารา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
8 นายอับราฮัม แอนโคมาน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
9 นายสุทธิ์พงษ์ ครหลักคำ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
10 นายสุทธิพงษ์ หาญสุโพธิ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
11 นายคงกระพัน ทองขาว โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
12 นายนัฐวุฒิ แดงมณี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
13 นายเดชาวัฒน์ แจ้งสว่าง โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 นายธูปดิษฐ์ พระพุทธ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
15 นายคมสัน พูลสังข์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
16 นายชัยวัฒน์ ถุงคำ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
17 นายพิพัฒน์ จันทร์สุขศรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
18 นายอัษฎาวุธ เมืองมาละ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
19 นายดนุพัฒน์ จันทวงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
20 นายชาญชัย จตุเทน โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
21 นายธีรพล จันทระเสนา โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
22 นายธนาธิป โตสกุล โรงเรียนมักกะสัน
23 นายณรงค์ฤทธิ์ จันทสิงห์ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
24 นายขจรศักดิ์ บางขุนทด โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
25 นายกิตตินันท์ สถิตเสถียร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
26 นายวัชเรศ ตาดี โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
27 นายศิริศักดิ์ หยวกจังหรีด โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
28 นายภูริโชติ แก้วโรจน์ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
29 นายดำรงเกียรติ์ กำจร โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
30 นายทวีศักดิ์ หอมหวน โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6
31 นายรักเกียรติ สุภิษะ โรงเรียนสุรินทร์พิทยา
32 นายรุ่งนิรัน แสงศรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
33 นายศุภกร เจนไธสง โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
34 นายสิทธิพงศ์ กิจเจริญ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
35 นายอุกฤษฎ์ ฮวดพรม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
36 นายชัชวาลย์ จันทร์ชืน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
37 นายปรมินทร์ แก้วงาม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
38 นายจักรกวี สมอหมอก โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
39 นายจตุพล ชุ่มอภัย โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
40 นายนธพร มาศรี โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
41 นายอัฉริยะ เที่ยงวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
42 นายพุฒิภัทร ประประโคม โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
43 นายเกริกพงษ์ เพ็ญสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
44 นายพงศ์วรินท์ แสบงบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
45 นายยุทธชัย แสนโสภา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
46 นายชาญวิทย์ ราชตรี โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
47 นายนันทวัฒน์ จั่วสันเทียะ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 11