อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 มิถุนายน 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ

ช็อก!"นเร"ประกาศลาออกจากอธิบดีกรมพลศึกษาแล้ว

ด่วน! "นเร เหล่าวิชยา" ช็อกวงการกีฬา! ประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เรียบร้อยแล้ว โดยส่งข้อความทางไลน์ถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ระบายความอึดอัดใจของตัวเอง เผยเหตุถูกแทรกแซงการทำงาน แบบไม่ไว้หน้าและหยามศักดิ์ศรีกันจนไม่อาจจะรับได้ อังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.06 น.

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเรื่องช็อกวงการกีฬาครั้งใหญ่ เมื่อ นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว ได้ส่งข้อความทางไลน์ไปถึงข้าราชการและพนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของ "กรมสามห่วง" ว่า ได้ขอลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา เรียบร้อยแล้ว

สำหรับเนื้อหาใจความการประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้ากรมสามห่วง แบบช็อกคนในวงการกีฬานั้น มีรายะลเอียดดังนี้

เรียน ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานกรมพลศึกษา

เมื่อวันที่ 12 เม. ย. ปลัดกระทรวงฯ มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษา ในกรมพลศึกษา ทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการแจ้งให้อธิบดีทราบเลย เท่ากับว่าผู้บริหารได้เข้ามาแทรกแซงการทำงานของอธิบดี และเป็นการหมิ่นเกียรติกันอย่างรุนแรง ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารกรมพลศึกษา ถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ไม่สามารถบริหารงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเป็นการไม่ให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีต่อตำแหน่งอธิบดีที่เป็นผู้บริหารกรม

ผมได้เรียนให้พวกเราทราบเมื่อคราวประชุมประจำเดือนเมื่อวันที่ 11 เม. ย. ว่าผมเปรียบเสมือนโค้ชของทีมพลศึกษา สิ่งที่ต้องทำคือการนำทีมไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และการนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้ ต้องมีการวางตัวผู้เล่นที่เหมาะสม เมื่อผมไม่สามารถวางตัวผู้เล่นที่เหมาะในตำแหน่งที่สำคัญได้ ผมก็คงไม่สามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ ผมจึงต้องพิจารณาตนเอง

ดังนั้น ผมจึงขอลาออกจากราชการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถอดทนต่อการถูกแทรกแซงการบริหารงาน และไม่เคารพในเกียรติและศักด์ศรีที่ผู้บริหารควรมีต่อกันและกัน

ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกรม ไปได้ด้วยดีตลอดเวลาที่เราทำงานด้วยกัน

ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
นเร เหล่าวิชยา

ส่วนรายละเอียดและความคืบหน้าต่างๆ นั้น ทีมข่าวกีฬาเดลินิวส์ จะติดตามข่าวมารายงานให้ทราบในกันต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    89%
  • ไม่เห็นด้วย
    11%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 1.47K