อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

"จุฬาฯ" ทวงที่ "กรมพลศึกษา" เดทไลน์ต้องย้ายภายในปี65

"จุฬาลงกรณ์ฯ" เตรียมขอพื้นที่จาก "กรมพลศึกษา" คืนทั้งหมดภายในปี 2565 ด้านแหล่งข่าวจาก "กรมสามห่วง" วอนขอความเห็นใจ ภาคประชาชนไม่อยากให้ย้ายไปที่อื่น เนื่องจากมีโครงการ กิจกรรมที่บริการให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาถึง 86 ปี มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและสถานศึกษา จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.13 น.


ตามที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นที่ตั้งของกรมพลศึกษา ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2477 นั้น ล่าสุด ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ให้เช่าได้ส่งสัญญาเช่าที่ดินให้กับกรมพลศึกษา ผู้เช่าเพื่อเป็นที่ทำการของกรมพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60 ถึง 30 ก.ย.61 บนเนื้อที่ 76 ไร่ 33.11 ตารางวา ในอัตราค่าเช่า 15,530,000 บาท ขณะนี้ ได้หมดสัญญาการเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอพื้นที่คืน ดังมีรายละเอียดนี้

วันที่ 1 ต.ค.61 ขออาคารหอพัก (ส่งมอบแล้ว) ที่ติดกับรั้ว เอ็ม.บี.เค., วันที่ 1 ต.ค.62 ขอพื้นที่สนามเทพหัสดิน, สนามวอร์ม 200 เมตร, วันที่ 1 ต.ค.63-1 ต.ค.64 ขอพื้นที่อาคารกีฬานิมิบุตร, สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์, วันที่ 1 ต.ค.65 ขอคืนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมด ก่อนหน้านี้กรมพลศึกษา ได้คืนพื้นที่ที่อาคารจันทนยิ่งยง, ลานด้านหน้า, ด้านข้างอาคารจันทนยิ่งยง, ยิมเนเซียม 3 และสนามจินดารักษ์  ไปแล้ว ส่วนสาเหตุที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอพื้นที่คืนนั้นก็เพื่อจะไปดำเนินการทำโครงการผังแม่บทจุฬาฯ ศตวรรษที่ 2 : เขตการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม"

ทางด้านแหล่งข่าวจากกรมพลศึกษา แจ้งว่าผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง อดีตข้าราชการกรมพลศึกษาและประชาชนไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่น เนื่องจาก กรมพลศึกษา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 รวมระยะเวลา 86 ปี ความผูกพันกับผู้มาใช้บริการตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จากทั่วประเทศมีจำนวนมากทั้งโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ กรมพลศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนาและให้บริการด้านสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจำทุกปีในหลายชนิดกีฬา ซึ่งนักกีฬา นักเรียนหลายคนและหลายชนิดกีฬา ก้าวไปสู่เยาวชนทีมชาติและทีมชาติสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มีสถานที่เล่น ที่แข่งขันที่มีมาตรฐานนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา  มีมวลชนเข้ามาใช้สนามกีฬาเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีสุขภาพดีตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ มีความสะดวกและรวดเร็ว ถ้ากรมพลศึกษา ต้องย้ายไปที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา คลองหก จ.ปทุมธานี ก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลากรของกรมเกี่ยวกับเรื่องที่พัก, การเดินทาง สนามแข่งขัน อาคารสำนักงาน การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โรงเรียน สถานศึกษา ก็จะไม่สะดวกและเกิดปัญหา จึงอยากจะให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเข้าใจและใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬา เพื่อบริการประชาชนร่วมกันเป็นทางออกที่ดีที่สุด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    69%
  • ไม่เห็นด้วย
    31%

บอกต่อ : 905