อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563

คอร์ฟบอลจัดชิงแชมป์ปทท.-รับรางวัลIKF

สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 -13 ก.ย.นี้ และยังได้รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลนานาชาติ (IKF) ด้วย ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 20.47 น.

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องอัมรินทร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในฐานะอุปนายกฯ และ ดร.อิงลิช หวง ประธานสหพนัธ์กีฬาคอร์ฟบอลแห่งเอเซีย (IKF ASIA )ร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  9 -13 ก.ย.นี้ เวลา 09.00 -16.00 น.ที่ม.นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ปีนี้มีการแข่งขันท้ังหมด 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี,16 ปีและรุ่นประชาชนทั่วไป โดย รุ่น 12 ปี และ 16 ปี จะจัดการแข่งขัน ประเภทคอร์ฟบอล 4 และรุ่นประชาชนทั่วไป จะแข่งขัน ประเภทคอร์ฟบอล 8 คน ในโอกาสนี้สมาคมยังได้รับรางวัลพัฒนาดีเด่นจากสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลนานาชาติ (IKF)  ด้วย

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มี 8 ทีม ไดแก่่โรงเรียนวัดม่วง, โรงเรียนวัดสุวรรณ โรงเรียนวัดศาลาครืน, โรงเรียนวัดบางปะกอก, โรงเรียนวัดนิมมานรดี, โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์, โรงเรียนวัดปุรณาวาส, ทีม Devil ant รุ่นอายุไม่เกิน16 ปี มี 8 ทีม ได้แก่โรงเรียนวัดบางปะกอก, โรงเรียนวิชูทิศ, โรงเรียนปทุมวิไล , โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม, ทีม Devil ant,  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีและทีมโรงเรียนวัดนิมมานรดี, รุ่นประชาชนทั่วไป มี 8 ทีมได้แก่ SWU , ทีม Devil ant,  ทีมสามห่วง,  ม.เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน), ม.ขอนแก่น , ม.นอร์ทกรุงเทพ,  โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฯ จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. และพิธีปิดในวันที่ 13 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 16.00 น.การแข่งขันคร้ังนี้ผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล พร้อมด้วยถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ทางสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันดังนี้ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, บริษัท บบ้านปู จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์โก้สปอร์ตแอนด์มิวสิคเคิล จำกัด, บริษัท มุ่งพิพัฒน์อุตสาหกรรม (1993), บริษัท ไทยแอร์เอเซีย จำกัด (มหาชน), บริษัทโอเซล จำกัด และบริษัทแคบริด จำกัด

นอกจากน้ันสหพันธ์กีฬาคอร์ฟบอลนานาชาติ (IKF) ส่ง ดร.อิงลิช หวง Dr.Inglish Ying Che Huang ประธานสหพันธ์คอร์ฟบอลแห่งเอเซีย(IKF ASIA) เป็นตัวแทนมอบรางวัลสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลพัฒนาดีเด่น Best Grassroots Development ให้กับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นสมาคมฯ ที่มีการพัฒนาในระดับพื้นฐานที่ดีที่สุดโดยมี รศ.ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ

 “ ท้ายนี้ทางสมาคม ฯได้รับการสนับสนุนการฝึกปฎิบัติการสำหรับผู้ตัดสินจาก IKF Asia โดย IKF Asia ได้ส่งผู้ตัดสินมาช่วยทำ workshop ในวันที่ 24-25 ส.ค.นี้ เพื่อให้ผู้ตัดสินชาวไทยมีความมั่นใจและสามารถตัดสินรายการนี้ได้อย่างมีมาตรฐาน ซึ่งสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขัน รายการนี้จะจุดประกายให้นักกีฬาชาวไทยสนใจกีฬาคอร์ฟบอลมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสที่จะเล่นเพื่อประเทศชาติต่อไป” รศ.ดร.ปราณี ขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทยกล่าวในที่สุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27