อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กกท.แจ้งเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกได้ทางเดียว

การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิด – ปิดประตูเข้า – ออก ได้ประตูเดียวเท่านั้น พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 20.18 น.


เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีประกาศสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาหัวหมาก) เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่ระบาดและลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวภายในประเทศ นั้น

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าและออกภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยอนุญาตให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่มาติดต่อราชการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ สามารถเข้าและออกได้ บริเวณ ประตู 1 ประตูเดียวเท่านั้น โดยในส่วนของประตู 2 ประตู 3 ประตู 4 และประตู 5 นั้นจะปิดจนถึงวันที่ 12 เม.ย. 2563 นี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25