อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

"ส.กีฬาม้าแข่งไทย"ตั้งกองทุนเยียวยาคนในวงการ

"สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย"ตั้ง"กองทุนช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพม้าแข่ง" เพื่อร่วมเยียวยาคนในวงการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 13.08 น.


"บิ๊กน้อย" พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ตระหนักถึงความยากลำบาก เดือดร้อนของผู้ร่วมวงการม้าแข่งเป็นอย่างดี และพยายามทุกวิถีทางที่จะประคับประคองวงการม้าแข่งให้รอดพ้นวิกฤติครั้งนี้

โดยได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 100,000 บาท จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพม้าแข่ง และเพื่อให้การบริหารกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนขึ้นมา ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ส่วน กรรมการ ได้แก่ พล.ท.วินัย คำชุ่ม, น.สพ.ธีระพร ภมรศักดา, นายมานพ อาดัมเจริญ, นายวรเทพ สุขแก้ว, นายวิบูลย์ โล่ห์สีทอง โดยมี นางนุชาฎา พรหมายาน เป็นเลขาคณะกรรมการ"คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพม้าแข่ง จะมีหน้าที่กำหนดกฎระเบียบเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพม้าแข่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณีไป" บิ๊กน้อย กล่าว

พล.อ.วิชญ์ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีโรคระบาดในม้าแข่งและม้าประเภทอื่นๆ นั้น สมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จึงขอประกาศแจ้งให้เจ้าของฟาร์ม เจ้าของม้า และผู้เกี่ยวข้องทราบว่าทางสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่สัตวแพทย์ในการเดินทางไปตรวจเลือด เจาะเลือด คัดกรองม้าที่ติดโรคออกไป และช่วยเหลือในการรักษาตามหลักสัตวแพทย์ โดยช่วยเหลือฟรีทุกอย่าง เว้นแต่หากมีกรณีที่จำเป็นต้องส่งผลไปตรวจที่ต่างประเทศหรือแล็ปของหน่วยงานรัฐ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต่างประเทศหรือหน่วยงานรัฐกำหนดทั้งนี้ หากฟาร์มม้าแข่งใด หรือเจ้าของม้า หรือเทรนเนอร์ ต้องการให้นายสัตวแพทย์ของสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย ไปช่วยรักษาหรือไปตรวจรักษาโรคฟรี สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ น.สพ.สุศักดิ์ ปัดภัย (หมอต้น) โทร.095-1625359 หรือ น.สพ.ธีรพร ภมรศักดา (หมอธี) โทร.081-8599337
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 15