อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

กกท.ไฟเขียวอัดงบเยียวยา กีฬาอาชีพ-มวยกว่า261ล้านบ.

“กกท.” ไฟเขียวเยียวยา “กีฬาอาชีพ-มวย” รวมเป็นเงินกว่า 261 ล้านบาท นักกีฬาเข้าหลักเกณฑ์เฮด้วยรับ 5 พัน 3 เดือน คาดเบิกจ่ายได้ราวต้นเดือน มิ.ย. จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.42 น.

    เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
    ที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ ในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 จากกีฬา 13 ชนิดและผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักกีฬาอาชีพ, 2.บุคลากรกีฬาอาชีพ, 3.สมาคมกีฬาอาชีพ, 4.สโมสรกีฬาอาชีพ และ5.ผู้จัดการแข่งขัน และได้ส่งรายชื่อนักกีฬาและบุคคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว
    ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือฯ กลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวน 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี จำนวน 75,592,584 บาท และเห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาท ต่อไป
    จากนั้นเวลา 15.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา บุคคลในวงการกีฬามวยที่ลงขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย  ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป, 2.ผู้ฝึกสอน, 3.ผู้ตัดสิน, 4.หัวหน้าค่ายมวย, 5.ผู้จัดการนักมวย 6.ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7.นายสนามมวย ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น 79,150,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี  25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ 53,508,000 บาท ต่อไป ทั้งนี้ รวมงบประมาณเยียวยาในส่วนของกีฬาอาชีพ-กีฬามวยเป็นเงิน 261,350,000 บาท ในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระเบียบให้ความช่วยเหลือฯ กำหนด
    นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่าในส่วนของสมาคม สโมสร จะช่วยเหลือสมาคมละ 500,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 110 สโมสร รวมเป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่งจะนำเรื่องเสนอของบต่อคณะกรรมการกองทุนฯ และในส่วนของนักกีฬาจะได้รับคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนมิ.ย.ทั้งหมด คาดว่าจะจ่ายครั้งเดียวรวมของทั้ง 3 เดือนเลย เป็นเงิน 15,000 บาท/คน  ซึ่งหลังจากนี้ถ้ายังไม่มีการแข่งขันหลังจาก 3 เดือน ก็ต้องรอนโยบายจากรัฐบาลต่อไปว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าหากทางรัฐบาลมีการเยียวยาเพิ่มเติม ทางกระทรวงก็จะทำเรื่องเยียวยาให้กับนักกีฬาเทียบเคียงไปกับทางรัฐบาล ขณะที่การเยียวยาสมาคมต่างๆ ทางกระทรวงจะนำเรื่องเสนอในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพื่อจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคราวต่อไป 
    สำหรับการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย โดยนักกีฬามวยกลุ่มอายุ ไม่ถึง 18 ปี ซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาล ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่เราจะให้การเยียวยา และกลุ่มที่มีอายุเกิน 18 ปี หากมีรายชื่อซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังก็จะไม่ได้รับการเยียวยา หากไม่ซ้ำซ้อนถึงจะได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ โดยจะเร่งเยียวยาให้เร็วที่สุด

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32