อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

"สุปราณี" ย้ำบริหาร "กองทุนกีฬา" อย่างโปร่งใส

"สุปราณี คุปตาสา" ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนใหม่ เข้าทำงานวันแรก พร้อมยืนยันว่าจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส และใช้งบประมาณของ "กองทุนกีฬา" เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยอย่างคุ้มค่าที่สุด จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 15.41 น.


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา นส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คนใหม่ ได้เริ่มปฏิบัติงานแรกอย่างเป็นทางการ โดยช่วงเช้าได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยถือฤกษ์ 09.09 น. เข้าห้องทำงาน ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. โดยมี นางรุ่งทิวา รอดโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกองทุนกีฬา และนายวรศักดิ์ ขันติบัณฑิต หัวหน้างานบริหารกองทุนกีฬา ร่วมต้อนรับ ขณะเดียวกันยังมีบุคคลในวงการกีฬาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

นส.สุปราณี คุปตาสา กล่าวถึงนโยบายภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่า จะต้องทำตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ซึ่งก็คือการพัฒนากีฬาทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งเรื่องสวัสดิการ, เงินรางวัล และการพัฒนานักกีฬา, บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอาชีพและกีฬามวย แผนงานระยะสั้น จะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ส่วนแผนระยะกลางและระยะยาว คือการสนับสนุนให้นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในมหกรรมกีฬาต่างๆ ให้มากที่สุด โดยจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส ให้ถึงนักกีฬา บุคคลากรกีฬาและสมาคมกีฬาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด และหากสมาคมกีฬาหรือองค์กรกีฬาใดต้องการนำเสนอโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ก็สามารถเข้ามานำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ นส.สุปราณี คุปตาสา ยังเข้ารายการตัวกับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และผู้บริหาร กกท. เนื่องในโอกาสเข้าทำงานวันแรกอีกด้วย ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ปีละ 2 ครั้ง

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14