อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

'บิ๊กป้อม'หนุนพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

รองฯ ประวิตรเผยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาสนับสนุนเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาที่เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 อังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16.38 น.


เมื่อวันที่  30 มิถุนายน  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พิจารณาสนับสนุนเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาที่เลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยได้อนุมัติงบประมาณ สนับสนุนระบบการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ประกอบด้วย 1. โครงการเตรียมนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้เก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  2. โครงการเตรียมนักกีฬาเอเชียนเกมส์  ครั้งที่ 19 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   3.โครงการเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563  พร้อมเห็นชอบในหลักการให้นำโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเยาวชน ประชาชน และบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับวงเงินการสนับสนุนนั้น จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าที่จะได้รับอีกครั้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นชอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจ้างออกแบบอาคารศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (ส่วนกลาง)  ซึ่งภายในอาคารจะถูกออกแบบให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาที่มีความพร้อมสำหรับนักกีฬา ในการฝึกซ้อมประกอบด้วยสถานที่ฝึกซ้อม  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  ที่พักนักกีฬา  สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณเดียวกันที่สามารถรองรับกีฬาจำนวน 20 ชนิดกีฬา และห้องฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาคนพิการอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 17