อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

ส.ส.กีฬาตั้งกรรมการเร่งช่วยนักกีฬาสู้โควิด

“เอกการ” ตั้งทีม อนุกีฬาแก้โควิด ศึกษาหาแหล่งทุน พร้อมทั้งแนะนักกีฬาปรับตัวแก้ตกงาน อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 15.44 น.    ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬาฯ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬา ที่รัฐสภา ซึ่งมี ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1 มีคณะอนุกรรมาธิการ,ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม คณะนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านการกีฬา และประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานการเยียวยาของภาครัฐ ประสานกับสมาคมกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลและรวบรวมประเด็นปัญหา ให้ได้มา ซึ่งข้อเสนอแนะต่อการเยียวยาบุคลากรกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย โดยอาศัยอำนาจข้อ 96 ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

    การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณากรอบการทำงานของ คณะอุนกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬา มีการกำหนดเป้าหมายช่วยเหลือนักกีฬาปกติและนักกีฬาคนพิการ ,บุคลากรทางการกีฬา ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน ,ผู้บริหารองค์กรด้านการกีฬา, สมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาอาชีพ สมาคมกีฬาจังหวัด นักกีฬามวย นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาเป็นเลิศ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน,ผู้ประกอบการธุรกิจกีฬา โรงเรียนฝึกสอนกีฬา สถานออกกำลังกายรวมไปถึงบุคลากรในสมาคมกีฬา ,สมาคมกีฬาจังหวัดต่างๆ และให้ศึกษาปัญหา กีฬามวย เป็นการเฉพาะ

    บรรยากาศการประชุมซึ่งใช้เวลานานเกือบ 3 ชั่วโมง นอกจากความพยามการนำเสนอปัญหาในที่ประชุม การแสวงหาแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬาทุกประเภท ตามขั้นตอนในทุกด้าน ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยังได้หารือถึงการเชิญ ผู้บริหารธนาคาร เพื่อขอคำแนะนำทางด้านสินเชื่อให้กับนักกีฬา และปัญหาการช่วยเหลือเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนการกีฬาแห่งชาติแต่อย่างใด

    นายกฤษฎา สัจจกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการฯ ได้กล่าวว่า การช่วยเหลือปัจจุบันมี 5,000 บาท ให้กับ 13 ชนิดกีฬา แต่กีฬาชนิดอื่นไม่มีเลยทำให้นักกีฬาชนิดอื่นที่มีฝีมือเลิกเล่นกีฬา จึงขอเสนอให้ อนุกรรมาธิการชุดนี้พิจารณา  ด้าน นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล อนุกรรมาธิการฯ กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาอยู่ที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะผลกระทบโควิด19 ถึงแม้มีนโยบายจากรัฐบาล และมีการขึ้นทะเบียนไปแล้วปัจจุบันกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ก็ยังไม่ได้เข้าช่วยเหลือแต่อย่างใด และที่ผ่านมาก็ได้เชิญมาสอบถาม แต่โดยสรุปก็เหมือนที่จะไม่ยอมช่วยเหลือจึงต้องการให้พิจารณากรณีนี้เร่งด่วนด้วย

    ขณะที่ ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอว่า ปัญหาโควิด-19 ในวงการกีฬาจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะจนถึงขณะนี้นักกีฬาหรือบุคลากรทางการกีฬายังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือจากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการนี้จึงมีเป้าหมายที่จะติดตามตรวจสอบปัญหาความล่าช้าด้านการช่วยเหลือนักกีฬา บุคลากรต่อปัญหาโควิด19 เพื่อรายงานต่อ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ตนเชื่อมั่นในการทำงานของ คณะอนุกรรมาธิการฯทุกคน เพราะทุกคนก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน และเราจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวงการกีฬา นักกีฬา บุคลากรทางการกีฬาเข้าถึงเงินช่วยเหลือ รวมไปถึงแหล่งเงินทุนที่จะเชิญผู้บริหารธนาคารเข้ามาให้คำปรึกษาและทำงานตามกรอบการช่วยเหลือ รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการปรับตัวของสมาคมหรือสโมสรกีฬาในทุกสาขาอาชีพให้ต่อสู้และผ่านพ้นท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

    นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คณะทำงาน คณะอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ 1. นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม​​ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ,2. นายวัชรพล โตมรศักดิ์​​ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่งม3. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล​​ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง,4. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม​ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม,5. นายเกรียงไกร นาควะรี​​ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สี่,6. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม​​ เป็นอนุกรรมาธิการ,7. นายพงษ์ศักดิ์  สวัสดิเกียรติ​ เป็นอนุกรรมาธิการม8. นายอภิวัฒน์ จ่าตา​​ เป็นโฆษกคณะอนุกรรมาธิการ,9. นายอภิรักษ์ หอมละออ​​ เป็นเลขาคณะอนุกรรมาธิการ และ 10. นายวิกรม เตชะธีราวัฒน์​​ ผู้ช่วยเลขาคณะอนุกรรมาธิการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 18