อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

"กกท."ขับเคลื่อน"สลากกีฬา" ยืนยันไร้การพนันไม่แสวงหากำไร

"กกท." ขับเคลื่อน "สลากกีฬา" เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ก.มหาดไทย, สมาคมกีฬา สื่อมวลชน ร่วมวงสัมมนา เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (ต้นแบบ) "บิ๊กก้อง" ยืนยัน ไม่เรื่อง "การพนัน" เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่โครงการนี้ "กกท." ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระงบประมาณแผ่นดิน ด้วยการลดรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจนนำรายได้มาสนับสนุนวงการกีฬา ด้วยการไม่แสวงหากำไร ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.50 น.


เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา "บิ๊กก้อง" ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนากลุ่มโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ที่ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สำหรับการประชุมสัมมนาดังกล่าว ดำเนินการโดยทีมนักวิจัยและนักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษมบัณฑิต ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (ต้นแบบ) ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย, สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งสื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม

ดร.ก้องศักด ยอดมณี กล่าวว่า โครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) เป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการพนัน แต่โครงการนี้ กกท. ต้องการที่จะแบ่งเบาภาระงบประมาณแผ่นดิน ด้วยการลดรายจ่ายภาครัฐ ตลอดจนนำรายได้มาสนับสนุนวงการกีฬา ด้วยการไม่แสวงหากำไร

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการของโครงการสลากส่งเสริมคนรักกีฬา (Sports Promotion Lotto Project) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 1. การทดลองระบบและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ 2. การบูรณาการทำงานของภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการสัมมนานั้นขอให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ เพื่อจะได้นำข้อสรุปไปดำเนินการต่อไป.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น