อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

มวยรวมพลคนจะนะบรรลุเป้าได้ทุนกว่า 1.45 ล้าน

เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีสำหรับการระเบิดศึกกำปั้นในมหกรรมมวย "รวมพลคนจะนะ" เมื่อ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การแข่งขันชกมวยไทยในระดับประเทศไทยในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดการเป็นอย่างดี จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 12.21 น.

การจัดมหกรรมมวยใหญ่ขนาดนี้ ต้องใช้ระยะเวลาการเตรียมการไม่น้อยกว่า 6 เดือน รวมทั้งต้องใช้ความร่วมมือ แรงกายแรงใจจากทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้นได้จริงตามการเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้เกิดการแข่งขันกีฬามวยที่ดีครั้งหนึ่งให้ได้ แต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่คณะผู้จัดฯ พยายามทำให้เกิดขึ้นให้ได้ นั้นคือ การระดมทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาที่กำลังจะเปิดภาคเรียนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า อย่างน้อยก็ให้น้องๆ เหล่านั้นได้มีค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่จำเป็นไปใช้บ้างพอสมควร ซึ่งมีการเตรียมการระดมคนให้เข้ามาร่วมชมให้ได้จำนวนมากถึง 20,000 คนต่อวัน (ไม่เก็บค่าใช้จ่าย) มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ไป พร้อมกันด้วยการร่วมกันบริจาคเงินตามวัตถุประสงค์โดยพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ทุกประการ ทำให้รูปแบบการจัดที่ต้องการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไปเป็นการจัดมวยตู้และให้ผู้รับชมร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ ณ บ้านตนเองกระนั้นก็ตาม ยังมีผู้ใหญ่ใจดีจำนวนมากปรารถนาที่ดีและเข้าใจในความตั้งใจทำดีของคณะผู้จัดงานฯ จึงได้ร่วมกันระดมเงินบริจาคให้เป็นไปตามเป้าหมายการทำงานเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันไปเมื่อคืนวันที่ 9 เมษายน 2564 ก็ได้มีการสนับสนุนเงินบริจาคดังกล่าว ให้กับมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยากเป็นจำนวนถึง 1.45 ล้านบาท ผ่าน นายวิชัย โภชนกิจ ประธานมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคด้วยตนเอง และจะได้ดำเนินการส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อนำไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กว่า 400 คน ใน 42 โรงเรียน คาดว่าจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาในโอกาสที่โรงเรียนเปิดเทอมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อนำความปรารถนาดีส่งมอบต่อให้กับบุตรหลานของพี่น้องประชาชนในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความปรารถนาที่ดีของทุกภาคส่วนที่มีความร่วมมืออย่างดีและสนับสนุนการสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในอำเภอจะนะ ทั้งเรื่องการสร้างประวัติศาสตร์พื้นที่ให้กับคนในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดกำลังใจกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่นิยมชื่นชอบกีฬามวย การจัดเวทีมวยที่ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ ก่อให้เกิดพลังใจและแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและพัฒนาตนเพื่อก้าวเข้าสู่นักมวยอาชีพตามรอยนักมวยรุ่นพี่ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีค่ายมวยที่ลงทะเบียนกับการกีฬาแห่งประเทศไทยถึง 100 ค่าย ไม่นับรวมค่ายมวยที่ไม่ขึ้นทะเบียน อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการการันตีกีฬามวยกับคนในพื้นที่เป็นของคู่กัน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น