อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
โลกแห่งความลืมเลือน
อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น.

โลกแห่งความลืมเลือน

จำนวนผู้ที่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมทั่วโลก กำลังจะพุ่งกระฉูดเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าในระยะ 30 ปีข้างหน้า ในขณะนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 152 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2593