อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
หลวงปู่ทวดปลาเศรษฐี ฮก ลก ซิ่ว โตมั่นคง เงินมั่งคั่ง
เสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 03.25 น.

หลวงปู่ทวดปลาเศรษฐี ฮก ลก ซิ่ว โตมั่นคง เงินมั่งคั่ง

ท่านพระครูปุญญาพิศาลได้ทำการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมของวัดพะโคะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร แม่ชี และอุบาสกอุบาสิกา ตลอดถึงประชาชนทั่วไป

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ปกป้องพระพุทธศาสนา

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ แก้ปัญหาการจัดการทรัพย์สิน รายรับและรายจ่ายของวัดให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือแก่ชาวพุทธ

จัดระเบียบทรัพย์สินวัด ยากยิ่งกว่า'เข็นครกขึ้นภูเขา'
พุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.

จัดระเบียบทรัพย์สินวัด ยากยิ่งกว่า'เข็นครกขึ้นภูเขา'

ผมมีข้อเสนอเรื่องการจัดการทรัพย์สินของวัด เพื่อง่ายต่อการบริการจัดการ คิดว่าหากมหาเถรสมาคมตั้งใจจะทำจริงๆ กรรมการมหาเถรสมาคมนั้นแหละทำเป็นแบบอย่างนำร่องก่อน