อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

ย้ำพระธรรมทูตปรับตัวรับมืองานยากขึ้น
จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.18 น.

ย้ำพระธรรมทูตปรับตัวรับมืองานยากขึ้น

พระราชกิจจาภรณ์ ย้ำ พระธรรมทูตปรับตัวรับมืองานยากขึ้น ชี้ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า จะพบปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายของประเทศต่างๆที่จะเข้มงวดเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนา

ตอบคำถาม
พุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.

ตอบคำถาม"พระภิกษุ-สามเณร"เรียนอะไร?

การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ตอนนี้พัฒนาการไปไกลมาก มี 4 คณะ คือ สังคมศาสตร์ พุทธศาสตร์ คุรุศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ แต่เนื้อในแต่ละคณะมีสาขาผุดขึ้นมาก ทั้งรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

ห่วงพระธรรมทูตไม่ทันโลกทำพุทธศาสนาสั่นคลอน
อังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.59 น.

ห่วงพระธรรมทูตไม่ทันโลกทำพุทธศาสนาสั่นคลอน

"สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" แนะพระธรรมทูตต้องมีความรู้รอบด้าน แม้งานเผยแผ่จะยาก ขอให้ค่อยๆแทรกซึม โดยเฉพาะพื้นที่ตะเข็บชายแดน หากทำสำเร็จจะสร้างความมั่นคงให้ชาติ-ศาสนา ด้าน ผอ.พศ.ห่วงพระธรรมทูตไม่ทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ปรับตัว ส่งผลอันตรายต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา