อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเครื่องหมายแห่งความสุข
ศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.34 น.

ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเครื่องหมายแห่งความสุข

พระพรหมสิทธิ แนะพระธรรมทูตไทยต้องรู้ภาษาถิ่น หนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนากว้างขวางยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้ว่าการเมืองวาร์บวร์ก ชมพระธรรมทูตไทยเป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความสุข

ชาวพุทธแห่เข้าเฝ้าขอพระพรองค์ลามะน้อย 3ชันษาแห่งภูฏาน   
พุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 15.52 น.

ชาวพุทธแห่เข้าเฝ้าขอพระพรองค์ลามะน้อย 3ชันษาแห่งภูฏาน   

องค์ลามะน้อย 3 ชันษา ผู้ระลึกชาติได้กว่า 800 ปี แห่งราชวงศ์ภูฏาน เสด็จเจริญศาสนสัมพันธ์ พุทธเถรวาท -พุทธตันตรยานวัดสระเกศฯ-วัดอรุณราชวราราม ขณะที่พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ทึ่งองค์ลามะน้อย ทรงจดจำได้เคยเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยนาลันทา ทรงระบุสถานที่ได้อย่างแม่นยำ เมื่อครั้งเสด็จอินเดีย

ชาวพุทธนับหมื่นสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.33 น.

ชาวพุทธนับหมื่นสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ

คณะสงฆ์ไทย รวมพลังชาวพุทธนานาชาติ จัดสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประเทศอินเดีย ขณะที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงชาวพุทธนานาชาติ  หลักธรรมพระพุทธเจ้า สร้างความสุขแก่ชาวโลก

เถรวาท-มหายานหนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่เผยแผ่พุทธ
พุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 07.25 น.

เถรวาท-มหายานหนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่เผยแผ่พุทธ

พระพรหมสิทธิ ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาท ร่วมมือคณะสงฆ์จีน หนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่ เผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาสู่พระ-ฆราวาส สร้างพระพุทธศาสนามั่นคง

วัดไทยทั่วโลกพร้อมบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุ
เสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.

วัดไทยทั่วโลกพร้อมบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุ

พระธรรมทูตไทยทั่วโลกร่วมใจทุกวัดศูนย์กลางจัดบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุในหลวงร.9 ต.ค.นี้ พร้อมหนุนวิปัสสนากรรมฐาน การศึกษาคณะสงฆ์ ศีล5 ถวายเป็นพระราชกุศล

มหาเถรสมาคมเผยแบบหนังสือที่ระลึกออกพระเมรุ
อังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 17.20 น.

มหาเถรสมาคมเผยแบบหนังสือที่ระลึกออกพระเมรุ

มหาเถรสมาคม เผยแบบหนังสือ “มหานิบาตชาดกทศชาติ” ที่ระลึกพระราชพิธีออกพระเมรุพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ขณะที่ประชาชนสมัครบวชพุ่ง 9,000คน ส่วนวัดไทยทั่วโลก เตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมพระเกียรติ

สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย
อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.39 น.

สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย

วัดสระเกศ-ชาวพุทธ รวมใจสร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ ช่วยโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมเป็นต้นแบบให้พระ-เณร รุ่นใหม่ ดำรงสมณเพศช่วยเหลือสังคม สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน
อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18.32 น.

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน

"พระพรหมสิทธิ" ออกคำสั่งเจ้าคณะภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 ขึ้น พร้อมเบอร์ติดต่อประสานงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณร ประชาชน

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก
จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.10 น.

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก

พระพรหมสิทธิ เผย ประธานสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ ยกย่อง ไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก ชี้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ