อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
ชาวพุทธนับหมื่นสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ
จันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.33 น.

ชาวพุทธนับหมื่นสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ

คณะสงฆ์ไทย รวมพลังชาวพุทธนานาชาติ จัดสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประเทศอินเดีย ขณะที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นถึงชาวพุทธนานาชาติ  หลักธรรมพระพุทธเจ้า สร้างความสุขแก่ชาวโลก

เถรวาท-มหายานหนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่เผยแผ่พุทธ
พุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 07.25 น.

เถรวาท-มหายานหนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่เผยแผ่พุทธ

พระพรหมสิทธิ ผู้แทนคณะสงฆ์ไทยฝ่ายเถรวาท ร่วมมือคณะสงฆ์จีน หนุนพุทธวิทยาลัยหนานไห่ เผยแผ่วิชาการพระพุทธศาสนาสู่พระ-ฆราวาส สร้างพระพุทธศาสนามั่นคง

วัดไทยทั่วโลกพร้อมบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุ
เสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.

วัดไทยทั่วโลกพร้อมบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุ

พระธรรมทูตไทยทั่วโลกร่วมใจทุกวัดศูนย์กลางจัดบำเพ็ญกุศลออกพระเมรุในหลวงร.9 ต.ค.นี้ พร้อมหนุนวิปัสสนากรรมฐาน การศึกษาคณะสงฆ์ ศีล5 ถวายเป็นพระราชกุศล

มหาเถรสมาคมเผยแบบหนังสือที่ระลึกออกพระเมรุ
อังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 17.20 น.

มหาเถรสมาคมเผยแบบหนังสือที่ระลึกออกพระเมรุ

มหาเถรสมาคม เผยแบบหนังสือ “มหานิบาตชาดกทศชาติ” ที่ระลึกพระราชพิธีออกพระเมรุพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ขณะที่ประชาชนสมัครบวชพุ่ง 9,000คน ส่วนวัดไทยทั่วโลก เตรียมพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สมพระเกียรติ

สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย
อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.39 น.

สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย

วัดสระเกศ-ชาวพุทธ รวมใจสร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ ช่วยโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมเป็นต้นแบบให้พระ-เณร รุ่นใหม่ ดำรงสมณเพศช่วยเหลือสังคม สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน
อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18.32 น.

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน

"พระพรหมสิทธิ" ออกคำสั่งเจ้าคณะภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 ขึ้น พร้อมเบอร์ติดต่อประสานงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณร ประชาชน

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก
จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.10 น.

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก

พระพรหมสิทธิ เผย ประธานสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ ยกย่อง ไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก ชี้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

นำผลวิจัยสร้างคู่มือพระธรรมทูต
อังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.37 น.

นำผลวิจัยสร้างคู่มือพระธรรมทูต

เผยผลสำรวจข้อมูลชาวพุทธกับการสร้างวัดไทยในทวีปยุโรป เร่งพัฒนาพระธรรมทูต พร้อมจัดทำคู่มือการตั้งวัดไทยในต่างประเทศ

สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9
พุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.48 น.

สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9

"พระองค์โสม" เสด็จเททองหล่อพระเกศพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ถวายพระราชกุศลในหลวงร.9 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถวัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา สืบต่อพระพุทธศาสนา