อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย
อังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 11.39 น.

สร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ช่วยรพ.สมุย

วัดสระเกศ-ชาวพุทธ รวมใจสร้างอาคารสมเด็จพุฒาจารย์ ช่วยโรงพยาบาลเกาะสมุย พร้อมเป็นต้นแบบให้พระ-เณร รุ่นใหม่ ดำรงสมณเพศช่วยเหลือสังคม สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน
อังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 18.32 น.

สงฆ์ภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมอีสาน

"พระพรหมสิทธิ" ออกคำสั่งเจ้าคณะภาค 10 ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะสงฆ์ภาค 10 ขึ้น พร้อมเบอร์ติดต่อประสานงานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ สามเณร ประชาชน

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก
จันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.10 น.

ยกย่องไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก

พระพรหมสิทธิ เผย ประธานสหภาพชาวพุทธในนอร์เวย์ ยกย่อง ไทยต้นแบบพระธรรมทูตโลก ชี้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ

นำผลวิจัยสร้างคู่มือพระธรรมทูต
อังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.37 น.

นำผลวิจัยสร้างคู่มือพระธรรมทูต

เผยผลสำรวจข้อมูลชาวพุทธกับการสร้างวัดไทยในทวีปยุโรป เร่งพัฒนาพระธรรมทูต พร้อมจัดทำคู่มือการตั้งวัดไทยในต่างประเทศ

สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9
พุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 16.48 น.

สร้างพระประธานวัดไทยในอเมริกาถวายในหลวงร.9

"พระองค์โสม" เสด็จเททองหล่อพระเกศพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว ถวายพระราชกุศลในหลวงร.9 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานเป็นประธานพระอุโบสถวัดพุทธาราม เกาะกวม สหรัฐอเมริกา สืบต่อพระพุทธศาสนา

แนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนามั่นคง
อังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 14.56 น.

แนะทูตเชื่อมธรรมทูตส่งผลพุทธศาสนามั่นคง

"พระพรหมสิทธิ" นำคณะพระธรรมทูตเชื่อมศาสนสัมพันธ์กาตาร์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาชาวไทย-ศรีลังกา แนะนักการทูตเชื่อมการทำงานพระธรรมทูต ส่งผลพระพุทธศาสนามั่นคง

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

วัดสระเกศ-สี่เหล่าทัพจัดบวชถวายในหลวงร.9ครบ100 วัน
พุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 15.50 น.

วัดสระเกศ-สี่เหล่าทัพจัดบวชถวายในหลวงร.9ครบ100 วัน

พระพรหมสิทธิ เป็นประธานมอบผ้าไตร ปลงผมนาค ทหาร ตำรวจ สี่เหล่าทัพ 200 คนบวชถวายพระราชกุศลในหลวงร.9 เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ร.10

ม.ลีดส์ตั้งตำแหน่ง ศ.อาคันตุกะ
ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.08 น.

ม.ลีดส์ตั้งตำแหน่ง ศ.อาคันตุกะ"อุปเสโณ"

"พระพรหมสิทธิ"เยือนมหาวิทยาลัยลีดส์ ลงนามร่วมมือสำนักงานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์อาคันตุกะ"อุปเสโณ"ส่งเสริมงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนา