อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
อบรมผู้เชี่ยวชาญนโยบาย-โทรคมนาคมอาเซี่ยน
จันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 15.43 น.

อบรมผู้เชี่ยวชาญนโยบาย-โทรคมนาคมอาเซี่ยน

กสทช.อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย-กฎระเบียบโทรคมนาคม ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมโทรคมนาคม-มัลติมีเดีย

กสทช. ชี้บล็อกเชนช่วยพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.39 น.

กสทช. ชี้บล็อกเชนช่วยพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์4.0

กสทช. ติดอาวุธความรู้เทคโนโลยีใหม่ “บล็อกเชน” จัดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จจากกรณีศึกษารัฐบาลเอสโตเนีย มุ่งสู่รัฐบาล 4.0