อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

มจร.ทำหลักสูตรใหม่ป.โท-เอกพระธรรมทูต
พุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.55 น.

มจร.ทำหลักสูตรใหม่ป.โท-เอกพระธรรมทูต

มจร.เร่งร่างหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกพระธรรมฑูต เน้นปัญจลักษณ์ 5 ประการ หวังยกระดับเป็นพระธรรมทูตนานาชาติ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ขณะที่หลักสูตรระยะสั้นของคณะสงฆ์ ยังคำเนินการต่อเนื่อง

เพิ่มรอบพระเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 17.04 น.

เพิ่มรอบพระเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ

ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรฯ หารือสำนักพระราชวัง-กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เห็นชอบเพิ่มรอบสำหรับพระภิกษุเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ เป็น 5 รอบ รอบละ 50 รูป ไม่ให้กระทบประชาชนที่รอคิวเข้าสักการะพระบรมศพ

มจร.ตั้งวัดห้วยบงศูนย์ประสานพระบัณฑิตอาสาฯ
จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.26 น.

มจร.ตั้งวัดห้วยบงศูนย์ประสานพระบัณฑิตอาสาฯ

พระพรหมบัณฑิต ตั้งวัดห้วงบง ศูนย์ประสานงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์บนพื้นที่สูง หวังสร้างความเข้มแข็งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แปลคัมภีร์ฎีกาเป็นภาษาล้านนาครั้งแรกในรอบ540 ปี
จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.11 น.

แปลคัมภีร์ฎีกาเป็นภาษาล้านนาครั้งแรกในรอบ540 ปี

"อธิการบดี มจร."ถวายต้นฉบับคัมภีร์ฎีกาภาษาบาลีฉบับ มจร. ตามโครงการปริวรรตคัมภีร์ฎีกาอักษรธรรมล้านนา ด้านพระธรรมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อทอง แปลไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา และคัมภีร์ฎีกาจากบาลีเป็นภาษาล้านนา ครบทั้งหมดครั้งแรกในรอบ 540 ปี