อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 24 พฤษภาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย
พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.19 น.

กษัตริย์กัมพูชาพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถวาย 3 พระสงฆ์ไทยผู้บริหารม.มหาจุฬาฯ ที่เกื้อหนุนการศึกษาของพระสงฆ์ชาวกัมพูชาถือเป็นคณะสงฆ์ไทยชุดแรกที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง

ม.อ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร.รร.ปริยัติสามัญเห็นผล
พุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.57 น.

ม.อ๊อกฟอร์ดตีพิมพ์งานวิจัยมจร.รร.ปริยัติสามัญเห็นผล

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มจร. เผยมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ตีพิมพ์งานวิจัย มจร. นำหลักธรรมบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในประเทศไทยเกิดผลสำเร็จ ถือเป็นงานวิจัยเชิงพุทธครั้งแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของอ๊อกฟอร์ด

ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10
จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.17 น.

ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกเฉลิมพระเกียรติร.10

พระองค์โสมฯ เสด็จงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 60  เลขาธิการสหประชาชาติ แนะใช้หลักธรรมพระพุทธเจ้าลดกิเลส ขณะที่เลขาธิการยูเนสโก ระบุหลักอหิงสา สร้างสังคมสันติภาพโลกได้แท้จริง ด้าน อธิการบดี มจร.เผย ปี 61 ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

หลักสมาธิพุทธแก้ความเครียด-ลดความดันได้จริง
จันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.07 น.

หลักสมาธิพุทธแก้ความเครียด-ลดความดันได้จริง

นักวิทยาศาสตร์บูรณาการใช้การฝึกสติของพระพุทธเจ้า บำบัดความเครียดผู้ป่วยทางใจชาวอเมริกัน ชี้ ได้ผลดีต่อสุขภาพจิต ต้านอนุมูลอิสระ ลดความดันร่างกายได้จริง

เสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.07 น.

"สังฆราช"ประทานธรรมกถาวิสาขบูชาโลก "ปัญญานำโลกพ้นมืดบอด"

สมเด็จพระสังฆราช ประทานธรรมกถาผู้นำชาวพุทธวิสาขบูชาโลก ทรงชี้ ปัญญาทางธรรมนำโลกพ้นความมืดบอด เบียดเบียน  ทรงเตือนชาวพุทธนำหลักธรรมมาสู่การปฏิบัติใช้สติ-ปัญญา สร้างความผาสุกที่แท้จริง

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

มจร.ทำหลักสูตรใหม่ป.โท-เอกพระธรรมทูต
พุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.55 น.

มจร.ทำหลักสูตรใหม่ป.โท-เอกพระธรรมทูต

มจร.เร่งร่างหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอกพระธรรมฑูต เน้นปัญจลักษณ์ 5 ประการ หวังยกระดับเป็นพระธรรมทูตนานาชาติ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ขณะที่หลักสูตรระยะสั้นของคณะสงฆ์ ยังคำเนินการต่อเนื่อง

เพิ่มรอบพระเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ
พฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 17.04 น.

เพิ่มรอบพระเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ

ศูนย์อำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรฯ หารือสำนักพระราชวัง-กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เห็นชอบเพิ่มรอบสำหรับพระภิกษุเข้าปลงธรรมสังเวชพระบรมศพ เป็น 5 รอบ รอบละ 50 รูป ไม่ให้กระทบประชาชนที่รอคิวเข้าสักการะพระบรมศพ

มจร.ตั้งวัดห้วยบงศูนย์ประสานพระบัณฑิตอาสาฯ
จันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.26 น.

มจร.ตั้งวัดห้วยบงศูนย์ประสานพระบัณฑิตอาสาฯ

พระพรหมบัณฑิต ตั้งวัดห้วงบง ศูนย์ประสานงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์บนพื้นที่สูง หวังสร้างความเข้มแข็งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา