อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
กรมศาสนาจัดค่ายเยาวชน5ศาสนา
อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 16.31 น.

กรมศาสนาจัดค่ายเยาวชน5ศาสนา

กรมศาสนาเปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต หลักศาสนา หลักคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เสริมสร้างความสามัคคี และเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

จัดงานสื่อมวลชลสัมพันธ์หนุนสร้างความเข้าใจ-สามัคคี
ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.05 น.

จัดงานสื่อมวลชลสัมพันธ์หนุนสร้างความเข้าใจ-สามัคคี

ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดงาน "สื่อมวลชลสัมพันธ์" ตามโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมพลังประชารัฐและส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ตามวิถีประชาธิปไตย