อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
มส.ย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านศีล5 ให้ยั่งยืน
พุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.

มส.ย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านศีล5 ให้ยั่งยืน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เน้นย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล5 ให้ยั่งยืน พร้อมบรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 15.04 น.

"บ้านปรือคันตะวันออก ศรีสะเกษ"ต้นแบบศีล 5 ระดับชาติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับประเทศ พร้อมยกย่องต้นแบบระดับภาค ขณะที่“บ้านปรือคันตะวันออก" ศรีสะเกษ ต้นแบบศีล 5 ระดับประเทศ หนึ่งเดียวในไทยมีผู้เข้าร่วมโครงการเกิน 1 ล้านคน

สมเด็จวัดปากน้ำอายุวัฒนมงคลครบรอบ 92 ปี
ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 11.39 น.

สมเด็จวัดปากน้ำอายุวัฒนมงคลครบรอบ 92 ปี

คณะสงฆ์หนเหนือ สืบชะตาหลวงถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครบรอบ 92 ปี ขณะที่พุทธศาสนิกชนสักการะเนืองแน่น ส่วนสร้างพระใหญ่เสร็จส.ค.61 ถวายพระราชกุศล พร้อมฉลอง 93 ปีสมเด็จวัดปากน้ำ

วัดทั่วประเทศจัดเทศน์
อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.36 น.

วัดทั่วประเทศจัดเทศน์"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติร.10

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเทศน์ “สุจริตธรรมกถา” ตามมติมหาเถรฯ –ป.ป.ช. เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมกระตุ้นประชาชนยึดหลักศีล 5 ดำรงชีวิตซื่อสัตย์ สุจริต

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

พุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.20 น.

"พระสังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล 5

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เตรียมออกพระบัญชาตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการตามเดิม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ต้น

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

สร้างพุทธรูปทองแดงปางสมาธิสูงที่สุดในโลกถวายร.9 -ร.10
เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 14.47 น.

สร้างพุทธรูปทองแดงปางสมาธิสูงที่สุดในโลกถวายร.9 -ร.10

วัดปากน้ำภาษีเจริญ สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยทองแดง99.99%ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 69 เมตร หน้าตัก 40 เมตร ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 -ราชินี- รัชกาลที่ 10 ประดิษฐานหน้าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล คาดใช้เวลาก่อสร้าง 16 เดือน

'สมเด็จพระสังฆราช'ห่วงอาการอาพาธ'สมเด็จวัดปากน้ำ'
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.46 น.

'สมเด็จพระสังฆราช'ห่วงอาการอาพาธ'สมเด็จวัดปากน้ำ'

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงห่วงใยอาการอาพาธ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" คณะแพทย์ห่วงอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัด

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.45 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"เตือนพระอย่าเชื่อมิจฉาชีพช่วยเลื่อนสมณศักดิ์ได้

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพัดยศพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์หนเหนือ เตือนอย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเลื่อนสมณศักดิ์ได้ เชื่อทำดีย่อมจะเจริญ