อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เตือนเจ้าอาวาสใหม่รู้กฎหมายเท่าทันสังคมยุคใหม่
จันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 16.12 น.

เตือนเจ้าอาวาสใหม่รู้กฎหมายเท่าทันสังคมยุคใหม่

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เตือนเจ้าอาวาสใหม่ต้องรู้กฏหมาย ชี้วัดเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเปรียบเหมือนตัวแทน ขณะที่เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ชี้ เจ้าอาวาสต้องมีความรู้เท่าทันสังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว หวังเป็นกำลังสืบต่อพระพุทธศาสนา

มส.ย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านศีล5 ให้ยั่งยืน
พุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น.

มส.ย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านศีล5 ให้ยั่งยืน

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เน้นย้ำคณะสงฆ์สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล5 ให้ยั่งยืน พร้อมบรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี

อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 15.04 น.

"บ้านปรือคันตะวันออก ศรีสะเกษ"ต้นแบบศีล 5 ระดับชาติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระดับประเทศ พร้อมยกย่องต้นแบบระดับภาค ขณะที่“บ้านปรือคันตะวันออก" ศรีสะเกษ ต้นแบบศีล 5 ระดับประเทศ หนึ่งเดียวในไทยมีผู้เข้าร่วมโครงการเกิน 1 ล้านคน

สมเด็จวัดปากน้ำอายุวัฒนมงคลครบรอบ 92 ปี
ศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 11.39 น.

สมเด็จวัดปากน้ำอายุวัฒนมงคลครบรอบ 92 ปี

คณะสงฆ์หนเหนือ สืบชะตาหลวงถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ครบรอบ 92 ปี ขณะที่พุทธศาสนิกชนสักการะเนืองแน่น ส่วนสร้างพระใหญ่เสร็จส.ค.61 ถวายพระราชกุศล พร้อมฉลอง 93 ปีสมเด็จวัดปากน้ำ

วัดทั่วประเทศจัดเทศน์
อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.36 น.

วัดทั่วประเทศจัดเทศน์"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติร.10

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเทศน์ “สุจริตธรรมกถา” ตามมติมหาเถรฯ –ป.ป.ช. เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมกระตุ้นประชาชนยึดหลักศีล 5 ดำรงชีวิตซื่อสัตย์ สุจริต

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

พุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.20 น.

"พระสังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล 5

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เตรียมออกพระบัญชาตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการตามเดิม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ต้น

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์