อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 สิงหาคม 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 สิงหาคม 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
วัดทั่วประเทศจัดเทศน์
อาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.36 น.

วัดทั่วประเทศจัดเทศน์"สุจริตธรรมกถา"เฉลิมพระเกียรติร.10

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พร้อมวัดทั่วประเทศ จัดพิธีเทศน์ “สุจริตธรรมกถา” ตามมติมหาเถรฯ –ป.ป.ช. เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พร้อมกระตุ้นประชาชนยึดหลักศีล 5 ดำรงชีวิตซื่อสัตย์ สุจริต

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"แนะพระธรรมทูตทำงานถวายในหลวงร.9

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ส่งสาส์นเปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา แนะพระธรรมทูตรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงร.9 องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ส่งผลพระพุทธศาสนารุ่งเรือง พร้อมนำพุทธศาสนิกชนรักษาศีล เจริญภาวนาส่งความรักถึงพระองค์ท่าน

พุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 14.20 น.

"พระสังฆราช" ให้สานต่อหมู่บ้านรักษาศีล 5

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริสานต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เตรียมออกพระบัญชาตั้ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานอำนวยการตามเดิม ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการตั้งแต่ต้น

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก
จันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 16.11 น.

เตือนพระธรรมทูตระวังสื่อออนไลน์เผยแพร่คำสอนไม่ถูก

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ส่งสาส์นประชุมพระธรรมทูตทั่วโลก เตือนให้ระวังสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา เน้นย้ำตั้งรับให้ดีมีสติรู้ทัน ขณะที่พระธรรมทูตออกปฏิญญาไครส์ทเชิร์ต คณะสงฆ์จะรักษาพระธรรมวินัยด้วยชีวิต เรียกร้องหากออกกฎหมายใดขอให้ถามคณะสงฆ์

สร้างพุทธรูปทองแดงปางสมาธิสูงที่สุดในโลกถวายร.9 -ร.10
เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 14.47 น.

สร้างพุทธรูปทองแดงปางสมาธิสูงที่สุดในโลกถวายร.9 -ร.10

วัดปากน้ำภาษีเจริญ สร้างพระพุทธรูปปางสมาธิทำด้วยทองแดง99.99%ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 69 เมตร หน้าตัก 40 เมตร ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 -ราชินี- รัชกาลที่ 10 ประดิษฐานหน้าพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล คาดใช้เวลาก่อสร้าง 16 เดือน

'สมเด็จพระสังฆราช'ห่วงอาการอาพาธ'สมเด็จวัดปากน้ำ'
อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.46 น.

'สมเด็จพระสังฆราช'ห่วงอาการอาพาธ'สมเด็จวัดปากน้ำ'

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงห่วงใยอาการอาพาธ "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" คณะแพทย์ห่วงอาการแทรกซ้อนจากไข้หวัด

พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.45 น.

"สมเด็จวัดปากน้ำ"เตือนพระอย่าเชื่อมิจฉาชีพช่วยเลื่อนสมณศักดิ์ได้

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพัดยศพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์หนเหนือ เตือนอย่าเชื่อมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเลื่อนสมณศักดิ์ได้ เชื่อทำดีย่อมจะเจริญ

ภาพมงคลสมเด็จป.อ.ปยุตฺโตสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ
จันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น.

ภาพมงคลสมเด็จป.อ.ปยุตฺโตสักการะสมเด็จวัดปากน้ำ

เฟสบุ๊กวัดปากน้ำ เผยภาพมงคล “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” เข้าสักการะ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ในฐานะประธานมหาเถรฯ พร้อมกราบลาไปรักษาอาการอาพาธยังโรงพยาบาลศิริราช

ครบ 58 ปีมรณภาพหลวงปู่สดพุทธศาสนิกชนเนื่องแน่น
ศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.22 น.

ครบ 58 ปีมรณภาพหลวงปู่สดพุทธศาสนิกชนเนื่องแน่น

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" ให้โอวาทธรรมครบรอบ 58 ปีหลวงปู่สด ชี้ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นบุคคลผู้หาได้ยาก ขณะที่พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่นวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

เตือนพระครูสัญญาบัตรทำดีสนองชาติ-ศาสน์-กษัตริย์
พุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.12 น.

เตือนพระครูสัญญาบัตรทำดีสนองชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

"สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" เตือนพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ ทำดีสนองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์