อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

สิงคโปร์เปิดตัวแคมเปญ "SG CLEAN"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สิงคโปร์ เปิดตัวแคมเปญ “SG Clean” เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการรักษาสุขอนามัย สำหรับบุคคลทั่วไปจนถึงองค์กรธุรกิจ และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.


สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ได้ร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ เอ็นเตอร์ไพรส์สิงคโปร์ (ESG) สำนักงานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ECDA) การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) กระทรวงคมนาคม (MOT) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) ในการผลักดันภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศให้ร่วมยึดหลักปฏิบัติสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดีผ่านแคมเปญ “SG Clean”

ภายใต้แคมเปญนี้ เครื่องหมายรับรองคุณภาพ “SG Clean” จะถูกนำไปมอบให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์อาหาร สถานีขนส่งสาธารณะ อย่างสถานีรถไฟ หรือจุดเปลี่ยนรถประจำทาง โรงเรียนอนุบาล สถานศึกษา สถานที่ราชการ โรงแรม สถานที่จัดประชุม สถานที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ อาคารสนามบิน รีสอร์ทแบบครบวงจร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านอาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดด้านความสะอาดและสุขอนามัย ซึ่งปรับมาให้เหมาะสมต่อความต้องการและวิธีดำเนินงานของแต่ละภาคธุรกิจ ซึ่งก่อนที่จะได้เครื่องหมายรับรอง “SG Clean” สถานที่นั้น ๆ จะต้องได้รับการตรวจสอบจากองค์กรหรือผู้ประเมินภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการดูแลความสะอาด และรักษาสุขอนามัยอย่างดีที่สุดอยู่เสมอ

โปรแกรมการรับรองนี้จะเริ่มนำมาใช้กับองค์กรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจะมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการรับรองว่าสถานที่นั้นปฏิบัติตามมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยอย่างดีที่สุดการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขอย่างแท้จริง จุดประสงค์ในระยะยาวไม่ใช่เพียงการรับมือกับวิกฤติในปัจจุบัน แต่เป็นการปลูกฝังการดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ แม้จะล่วงพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้สนามบินสิงคโปร์ชางงี และสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ จึงได้ยกระดับมาตรการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่สาธารณะ ตัวอย่างเช่น

สนามบินนานาชาติชางงี ได้เพิ่มจุดวางเจลทำความสะอาดมือกว่า 50% ทั่วทั้ง 4 อาคาร เช่น หลังผ่านเคาน์เตอร์ตรวจคนเข้าเมืองขาออกและขาเข้า บนเสา และบริเวณอื่น ๆ ที่มีผู้คนหนาแน่น

ศูนย์การค้า Jewel Changi Airport มีจุดตรวจคัดกรอง ณ ทางเข้าห้าง ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งสำหรับพนักงานและผู้เข้าใช้บริการทุกคน อีกทั้งยังมีเจลทำความสะอาดมือให้บริการตามจุดสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าออกโซน Canopy Park และเครื่องเล่นสันทนาการอื่นๆ รวมทั้งเคาน์เตอร์บริการลูกค้าทั้งหมดสำหรับนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาคการท่องเที่ยวและเครือข่ายหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ในขณะนี้ หรือผู้ที่กำลังวางแผนจะเดินทางมาประเทศสิงคโปร์ โดย STB จะมีการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์

ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบรรเทาความวิตกกังวลของนักท่องเที่ยวต่อการวางแผนเดินทางในสถานการณ์ปัจจุบัน และ STB ยังได้เผยแพร่คำแนะนำในการรับมือกับการแพร่ระบาดทั้งบนเว็บไซต์ และผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข https://www.moh.gov.sg ด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

บอกต่อ : 292