อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

'SHA'ท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ"New Normal"

“SHA” กับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ''New Normal'' เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.08 น.


แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จะเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทว่าในวิกฤตนั้นยังมีโอกาสรวมอยู่ด้วย ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การฟื้นฟูแต่หัวใจสำคัญที่มากกว่านั้นคือ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อก้าวไปสู่วิถีการท่องเที่ยวใหม่ ที่ไม่เพียงแค่ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา แต่ยังหมายรวมถึงสุขอนามัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบหลักด้วย และนั่นจึงเป็นที่มาของ SHA : Safety & Health Administration” แนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยทำไมเราถึงต้องมี SHA สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดต้องปรับตัว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่านพ้นไปแล้ว เรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยจะกลายมาเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เป็น New Normal หรือการท่องเที่ยวิถีใหม่ที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียว

แต่ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถป้องกันตัวเองได้และช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายสู่คนอื่น จึงทำให้ต้องมีเรื่องของการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ประกอบการ และจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยได้ทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและกลับมาเดินทางเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดสงบลงแล้ว”
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บอกเหตุผลโครงการ SHA เป็นการมอบตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการที่มีมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรฐานการบริการที่ดี โดยมีสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค

ในขณะที่นักท่องที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสุขที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการใช้สินค้าและบริการท่องเที่ยวในประเทศไทย

“SHA จะเป็นส่วนที่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับการท่องเที่ยวไทย เพราะหากเน้นเฉพาะเรื่องสาธารณสุขอย่างเดียวก็อาจมีข้อจำกัดเยอะ เพราะการท่องเที่ยวมีเรื่องของการเคลื่อนย้ายคน การรวมคนหมู่มาก จึงต้องนำแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขมารวมกับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าและบริการ จนมาเป็นการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เดิมการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เราต้องการแค่ให้นักท่องเที่ยวมีความสุข มีประสบการณ์ที่ดี แต่จากนี้ไม่ใช่แล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องมาเที่ยวอย่างมีความสุขและต้องกลับไปอย่างปลอดภัยด้วย”ผู้ว่าการ ททท.กล่าวต่อว่า ตามปกติในส่วนของสินค้าและบริการมีมาตรฐานในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดอยู่แล้ว แต่ในส่วนของมาตรการที่เพิ่มเข้ามานั้นจะต้องให้เข้ากับมาตรการของสาธารณสุข โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการสร้างรูปแบบขึ้นมาร่วมกัน ขณะเดียวกันได้มีการสอบถามโดยผ่านสำนักงาน ททท.ในต่างประเทศ ถึงแนวทางในการปฏิบัติที่เกิดขึ้นแล้วเช่นในประเทศจีนที่มีการเปิดให้ท่องเที่ยวในมณฑลได้ เพื่อนำกฎเกณฑ์มาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเทศไทย

อย่างเช่นมีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าใช้บริการ ลดการสัมผัส หรือตรงจุดที่มีการสัมผัสมากจะต้องมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นหลักการที่จะต้องนำมาใช้ ขณะเดียวกันได้มีกาติดตามข้อมูลข่าวสาร วิธีสร้างความปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่แค่เราประเทศเดียวที่คิดและเริ่มดำเนินการ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์เองก็มีมาตรฐานที่เรียกว่า SG Clean แล้ว อีกประเทศที่เริ่มแล้วก็คือ โปรตุเกส ซึ่งจะคล้าย ๆ กับของไทย

ในส่วนตรงนี้ประเทศไทยเองก็ต้องมีการสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมา รวมทั้งต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟื้นฟู การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่แนวปฏิบัติที่ดีซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการและมาตรฐาน
SHA ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ เพราะทุกคนไม่อยากเสี่ยงไปในที่ที่ไม่ปลอดภัย เพราะการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยคือการไปที่ที่ปลอดภัย สถานที่เหล่านั้นต้องมีมาตรฐานเรื่องการจัดการความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี”เมื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับการตรวจสอบ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการตรวจสอบก็คือ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวซึ่งเข้าร่วม โดยจะมีการวางมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ตรวจสอบ จากนั้นสมาคมจะเป็นตัวแทนในการนำผลการตรวจสอบส่งต่อมายัง ททท. ก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่มาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ก่อนจะมีการมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้ โดยตราสัญลักษณ์นี้จะมีอายุ 2 ปี

ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีเมล : thailandsha@gmail.com หรือ Line ID : @thailandsha

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 277