อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

"SHA" เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส"ท่องเที่ยววิถีใหม่"

“SHA : Safety & Health Administration” แนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.18 น.


“SHA : Safety & Health Administration” แนวทางด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ในขณะที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับประสบการณ์ที่ดีจากสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน มีความสุขที่ได้เดินทางท่องเที่ยวและมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

ประกอบด้วย 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเป้าหมาย ได้แก่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร โรงแรมและที่พักรวมถึงสถานที่จัดการประชุม นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ บริษัทนำเที่ยว สปา/นวดเพื่อสุขภาพและนวดเสริมความงาม ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงละคร โรงมหรสพ และการจัดกกิจกรรม สุดท้ายคือร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าต่าง ๆแนวทางหลักในการดูแลเพื่อให้ตรงกับมาตรฐานของ SHA ในส่วนของสถานที่นั้น คือ สุขลักษณะของอาคารรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การทำความสะอาดและดูแลรักษาเหมือนที่เคยทำมา แต่ต้องเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดให้มากขึ้น เชื่อมโยงต่อไปถึงเรื่องการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่จะต้องมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้ด้วย รวมไปถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือให้กับผู้ที่มาใช้บริการและพนักงานของแต่ละสถานประกอบการเอง และการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังรวมถึงการตัดเตรียมอ่างล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบการปรับอากาศให้มีการถ่ายเทสะดวกหากเป็นพื้นที่ปิด การนำการชำระเงินด้วยรูปแบบออนไลน์มาใช้เพื่อลดการสัมผัสกับเงินโดยตรง รวมถึงการจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในแต่ละครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาระยะห่างทางสังคมที่ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การกำจัดของเสียต้องมีกระบวนการที่เหมาะสม และต้องไม่ลืมที่จะให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่การดำเนินการตามมาตรการและมาตรฐานของ SHA อาจไม่ต้องปรับตัวมากมาย ทว่าในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่ถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้น นี่ไม่ใช่แค่เรื่องใหม่ แต่ยังหมายถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม“ผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ อาจมีปัญหาเรื่องมาตรการ เพราะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น สำหรับปัญหานี้ ททท.เองมีแนวทางการให้ความสนับสนุน ซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้ความสำคัญ และจะมีการวางแนวทางให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เพราะนี่จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาอย่างยั่งยืนภายใต้ การท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal” นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุ

มาตรการและมาตรฐานของ SHA นั้นหัวใจสำคัญไม่ใช่ตราสัญลักษณ์ที่ผู้ประกอบการแต่ละแห่งได้รับ หลังจากมีการตรวจสอบจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หากแต่เป็นนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการ“หลังจากผู้ประกอบการได้รับตราสัญลักษณ์ SHA แล้วจะมีการควบคุมมาตรการและมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง อาจมีการสุ่มตรวจในบางพื้นที่ โดย ททท.พื้นที่ต่าง ๆ สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่การได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์ แต่เป็นการรักษาแนวปฏิบัติที่ดีนี้ให้ได้ เพราะนี่คือมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว เราเองไม่มีคนไปตามตรวจ แต่นักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการจะเป็นคนตรวจสอบ หากไปใช้บริการแล้วไม่มีมาตรฐานตามที่ได้ตรา ก็สามารถแจ้งกลับมาผ่านระบบที่จะทำขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการช่วยกันรักษามาตรฐาน ให้นักท่องเที่ยวช่วยกันตรวจ และเป็นเจ้าของมาตรฐาน SHA นี้ด้วย ซึ่งทั้งหมดก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจ ทั้งยังเป็นการยกระดับ สร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวของไทย ถือเป็นโอกาสภายใต้วิกฤติที่เกิดขึ้น”ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีเมล : thailandsha@gmail.com หรือ Line ID : @thailandsha
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 285