อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

"ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท." ประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่

“ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ” ยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย ตามแนววิถีใหม่ ได้มาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันวางระบบความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ และจัดทำสัญลักษณ์ตาม โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ หรือตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration)ให้กับแหล่งท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

“SHA” มีด้วยกัน 3 ส่วนหลัก คือ ด้านสุขลักษณะอาคาร และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร ด้านการจัดอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จึงนำ SHA มาใช้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึง “ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม เพราะสามารถทำให้นักเดินทางได้เรียนรู้ สามารถสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตท้องถิ่น พร้อมกับอุดหนุนสินค้าที่ผลิตโดยชาวบ้านในพื้นที่

ขณะเดียวกันก็เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กเยาวชน และผู้สนใจได้ลองมาสัมผัสวิถีธรรมชาติ “ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ” จึงต่างยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัย ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้การเปิดบริการมีความปลอดภัย ผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จะได้มั่นใจถึงความสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งสามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน“ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ” 3 แห่ง ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถนนสุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการจนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 1 ล้านคน มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกหลักอนามัยเสมอ

กระทั่งทั้ง 3 ศูนย์เรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA จากนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ตามแนววิถีชีวิตใหม่ ให้สามารถเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ในห้องเรียนสีเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของ ปตท. ได้อย่างปลอดภัย มั่นใจได้ในหลักสุขอนามัย ความสะอาดและความปลอดภัย ที่ทั้ง 3 ศูนย์เรียนรู้ได้ใส่ใจให้บริการและดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอโดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีใหม่ที่แตกต่างหลากหลายจาก 3 ศูนย์การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และสัมผัสกลิ่นอายของผืนป่าผสมผสานจากที่ดินรกร้างในเมืองกรุงของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง หรือเรียนรู้การปลูกป่า และงานวิจัยฟื้นฟูป่า รวมไปถึงงานสร้างทักษะเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนรอบพื้นที่ผ่านโครงการที่น่าสนใจ เช่น โครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน และโครงการป่ายุบในแคทเทอริ่งที่บริการอาหารเมนูเด็ด ซึ่งผลิตโดยวัตถุดิบในท้องถิ่นของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ รวมไปถึงเรียนรู้การอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

การได้รับรางวัล SHA ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีของศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ปตท. ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและต้องการเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 137