อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

''แก่''อย่างทันสมัย

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.


ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สถาบันเจ็นเอด มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้เปิดทำการเรียนการสอน วิชาคนต่างรุ่นในสังคมผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุและเข้าใจหลากหลายมุม รวมถึงศักยภาพของผู้สูงอายุ

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

198,364 views

ความคิดเห็น