อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

เปิดแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี

อังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 15.37 น.

ผบ.ทอ.เปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพอากาศ

ภาพ-ข่าว / อุบล ชาญปรีชาสมุทร

49,147 views

ความคิดเห็น