อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

เพาะเห็ดเป๋าฮื้อสร้างอาชีพให้ นร.

เสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

โรงเรียนจ่านกร้องฝึกอาชีพเพาะเห็ดเป๋าฮื้อให้นักเรียน หวังสร้างทักษะและสร้างอาชีพ

ภาพ-ข่าว / ณัฐพล ยุติธรรม พิษณุโลก

7,610 views

ความคิดเห็น