อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

วันพิเศษสำหรับ"เด็กพิเศษ"

พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

ผู้ใหญ่ใจดีในจังหวัดยะลาและจันทบุรีจัดงานวันเด็กให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

ภาพ-ข่าว / อับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ ยะลา, อธิคม สิงขรณ์ จันทบุรี

4,103 views

ความคิดเห็น