อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

''โปรเวสต์''กำจัดขยะ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น.


''โปรเวสต์'' ผู้บุกเบิกธุรกิจการจัดการกากอุตสาหกรรม มีเป้าหมายในการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียอย่างครบวงจร ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ปลอดภัยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งกระทบต่อชุมชน

ภาพ-ข่าว / ชรินทรา คงเอียด, สุธิเกียรติ ศรีเจริญ

5,746 views

ความคิดเห็น