อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

จุดเริ่มต้นของไทยจากปลายทางประเทศเสี่ยง

เสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น.


สนามบินหรือท่าอากาศยาน นับว่าเป็นด่านแรกในการสกัดกั้น-คัดกรอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ''เดลินิวส์ออนไลน์''ลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เพื่อไปดูการบริหารจัดการสกัดกั้นไม่ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศไทยลุกลามไปกว่านี้

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

303,995 views

ความคิดเห็น