อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อย่างไรถึง''พอดี''

ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.


การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยุค 4.0 ย่อมมีทั้งบวกและลบ  แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันเดินหน้าประเทศไปได้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ต้องทำอย่างไรถึงจะ "พอดี" 
 

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

6,222 views

ความคิดเห็น