อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

อย่างไรถึง''พอดี''

ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.


การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมยุค 4.0 ย่อมมีทั้งบวกและลบ  แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยกันเดินหน้าประเทศไปได้ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติเช่นนี้ต้องทำอย่างไรถึงจะ "พอดี" 
 

ภาพ-ข่าว / เดลินิวส์ออนไลน์

5,279 views

ความคิดเห็น