อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

''ไฮสโคป''พัฒนาเด็กให้เป็นผู้ใหญที่มีคุณภาพ

พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.

ลูกคือหัวใจสำตัญของพ่อแม่และครอบครัว ลูกจะเรียนเก่งมีพัฒนาการทางสมองที่ดีในช่วงเติบโตที่ควบคู่กับการเรียนการสอนยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ''เดลินิวส์ออนไลน์''  พาไปรู้จุกหลักสูตรปฐมวัย High Scope ที่เตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยพัฒนาทักษะทั้งด้านสติปัญญา ด้านบุคลิกภาพ และแรงกระตุ้นด้านวิชาการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพในสังคม

ภาพ-ข่าว / สุธิเกียรติ ศรีเจริญ, ชรินทรา คงเอียด

62,729 views

ความคิดเห็น