อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561

ท่านผู้หญิง มนัสนิตย์ วณิกกุล ถึงแก่อนิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดเบญจมบพิตรฯ ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 01.42 น.

เมื่อวันที่1 พ.ค.2558 ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ทีขะระ นางสนองพระโอษฐ์และรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ แจ้งว่า ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล (สกุลเดิม ศรีวิสารวาจา) ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสำนักราชเลขาธิการได้ถึงแก่อนิจกรรมตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมาสิริอายุรวม 86ปี

ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา 15.30น.ณ ศาลา100 ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารโดยจะงดการสวดพระอภิธรรมในวันที่ 5พ.ค.2558

ท่านผู้หญิงท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล (ศรีวิสารวาจา)เกิดเมื่อวันที่26 ม.ค.2472 จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.2500)ปัจจุบันดำรงตำเเหน่งราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นธิดาของพระยาศรีวิสารวาจา(เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)มารดาเป็นแพทย์หญิงแต่ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านผู้หญิงยังเล็กท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ สมรสกับนายอาบบุญ วณิกกุล (เสียชีวิต)คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0