อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

เปิดตัว "เข็มวันอานันทมหิดล" 2560 นำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คณะแพทย์ จุฬาฯ จัดทำ "เข็มวันอานันทมหิดล" น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 พร้อมนำเงินบริจาคช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยยากไร้ เสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.51 น.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายกตเวทิตาคุณรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันมหิดล วันที่ 9 มิ.ย. ของทุกปี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน “เปิดตัวเข็มวันอานันทมหิดล” ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “70 ปีแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ น้ำใจ...สร้างกุศล” ณ ห้องประชุม 370 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลสนุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากคนในวงการบันเทิงและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากร่วมรณรงค์และ ออกเดินสายขอรับบริจาค ณ จุดต่าง ๆ ทั่วกทม.

สำหรับเข็มวันอานันทมหิดล พ.ศ.2560 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญรูป พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ประทับนั่งเหนือพระเก้าอี้ ตามแบบพระบรมราชานุสาวรีย์จริง ที่ประดิษฐาน ด้านหน้าอาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีตราพระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์ แทนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้ก่อกำเนิดขึ้นตามพระราชปรารภของพระองค์

ที่ฐานของเข็มกลัดเป็นรูปพวงมาลา อันเป็นการแสดงความน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันอานันทมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ นอกจากนี้พวงมาลายังประดับด้วยดอกกุหลาบ “สีฟ้า” ซึ่งตรงกับสีของวันอานันทมหิดลในปี 2560 นี้ ที่ตรงกับ “วันศุกร์”  ด้านหน้า ของพวงมาลามีตัวอักษร คำว่า “วันอานันทมหิดล ๒๕๖๐” และ ด้านหลัง มีตัวอักษร คำว่า “๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และตราสัญลักษณ์ “70 ปี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ปี พ.ศ.2560 นี้ครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และตามสถานที่ต่าง ๆ กว่า 300 แห่งที่มีนิสิตแพทย์ จุฬาฯ ออกไปรับบริจาค ส่วนต่างจังหวัดบริจาคได้ที่สำนักงานสาธารณสุข, โรงพยาบาลจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิ.ย.-ส.ค.นี้ โดยบริจาคครบ 100 บาท จะได้รับมอบเข็มวันอานันทมหิดลเป็นที่ระลึก เงินจากการบริจาคจะถูกนำไปสนับสนุน “มูลนิธิอานันทมหิดล” และ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก” สภากาชาดไทย รวมทั้งยังนำไปช่วยเหลือ “พระภิกษุอาพาธ และ ผู้ป่วยยากไร้” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 89