อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น ประจำปี 2560

แม่ดีเด่นกว่า 200 ชีวิต เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเน้นให้ลูกตระหนักและสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีแต่คำว่า "ให้" เสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 12.31 น.

วันที่ 12 ส.ค.ของทุกปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สรรหาคุณแม่และลูกจากทั่วประเทศเข้ารับรางวัลแม่ดีเด่น และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สำหรับในปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมประทานพระฉายาลักษณ์ให้แก่แม่ดีเด่นแห่งชาติ และประทานโล่เกียรติคุณแก่ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พล.ต.หญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ว่าที่ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จ

สำหรับแม่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในปีนี้มีจำนวน 224 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง ประกอบด้วย แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของผู้เสียสละ รวม 116 คน และส่วนภูมิภาคประกอบด้วย แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาค ของสภาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 108 คน ขณะที่ผู้ได้รับคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 108 คน แบ่งเป็นประเภทนักเรียน นักศึกษา, ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, นักร้อง นักแสดง ศิลปิน, สื่อมวลชน, ประชาชนทั่วไป และลูกกตัญญูฯ ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

โอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงมีพระดำรัสว่า แม่คือผู้ที่มีอุปการะคุณคนแรกของลูก ที่ได้กล่าวเช่นนี้เพราะแม่นั้นเป็นผู้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำได้ยากให้แก่ลูกก่อนใครอื่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการอุ้มครรภ์ การให้กำเนิด เลี้ยงดู การศึกษาอบรมสั่งสอน ตลอดจนการอยู่ดีมีสุข และแม้กระทั่งความรักความอบอุ่น การให้ของแม่ดังกล่าวนี้เป็นการให้ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ความเอื้ออาทร และความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจ ลูกทุกคนซึ่งเจริญเติบโตมามีความปลอดภัยและอยู่สุขสบายได้ก็ด้วยแม่ที่ให้อุปการะอุ้มชู จึงควรตระหนัก สำนึก รู้คุณของแม่ในข้อนี้ให้มาก แล้วตั้งใจตอบแทนบุญคุณด้วยการประพฤติตนให้เป็นลูกที่ดีมีศีลธรรมจรรยา เคารพเทิดทูนและเอาใจใส่ช่วยเหลือดูแลแม่อยู่อย่างใกล้ชิด การที่ลูกๆ ทำได้เพียงเท่านี้ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีได้อย่างประเสริฐ เพราะมีค่าเหนือกว่าการทำสิ่งใดๆ ให้

ด้าน นางอุไรวรรณ หาญอุดมสุข อายุ 65 ปี คุณแม่ของน็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์ สามีนางเอกสาว ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต เผยว่า นับเป็นเกียรติของครอบครัวเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ผ่านมาเราทำดีมาเรื่อยๆ โดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนอื่นรู้ นอกจากนี้สั่งสอนอบรมลูกให้ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด กตัญญู รู้คุณคน และรู้จักหน้าที่ตัวเอง เพราะตอนเราเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดี เมื่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นแม่ที่ดี เป็นนายจ้างที่ดี และพลเมืองที่ดี ทำความดีไม่หวังผลตอบแทน หากมีผู้ที่เดือดร้อนถ้าช่วยได้ก็จะทำทันที ส่วนการเลี้ยงลูกทั้ง 4 คน ไม่รู้สึกเหนื่อย เพราะแต่ละคนรู้จักหน้าที่ตัวเอง ไม่ดื้อ และไม่ทำให้หนักใจ อีกทั้งปัจจุบันโลกไม่เหมือนเมื่อก่อน จึงได้สอนลูกๆ ต่อไปว่า หากเขามีลูกของตัวเองไม่อยากให้เลี้ยงแบบตามใจ แต่เมื่อลูกเขาโตในระดับหนึ่งก็ปล่อยให้ได้ใช้ชีวิตตามที่เขาอยากจะเป็น..

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26