อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

บิวตี้เจมส์จัดนิทรรศการรำลึก "ในหลวง รัชกาลที่ 9"

กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ จัดแสดงนิทรรศการ "อิน เลิฟวิง เมมโมรี ฮิส มาเจสตี ภูมิพลอดุลยเดช” ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.18 น.

กลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ ร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงนิทรรศการ "อิน เลิฟวิง เมมโมรี ฮิส มาเจสตี ภูมิพลอดุลยเดช” ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 อาคารบิวตี้เจมส์เซ็นเตอร์ เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ พนักงาน และคู่ค้า ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ตลอดจนเรือพระที่นั่งจำลอง และเหรียญที่ระลึก พร้อมจัดกิจกรรมที่แสดงพระอัจฉริยภาพในหลวง รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 5-27 ต.ค. 2560 โดยเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ผ่านมา จัดกิจกรรมบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงเทิดพระเกียรติ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ชนะการประกวดการบรรเลงบทเพลงสรรเสริญพระบารมีในเวทีโลกหัวเรือใหญ่ สุริยนต์ ศรีอรทัยกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มกลุ่มบริษัท บิวตี้เจมส์ กล่าวว่า ในโอกาสครบ 1 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต และกำลังเข้าสู่ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความความจงรักภักดีจึงมีการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 รวมถึงการลงนามถวายความอาลัย เนื่องจากอาคารบิวตี้ เจมส์นี้มีชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เป็นโอกาสที่จะได้เผยแพร่พระอัจฉริยภาพให้ทั้งชาวต่างชาติ พนักงาน และคู่ค้าได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดแสดงแบบจำลองเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่บิวตี้ เจมส์ จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยกันเป็นครคั้งแรก นอกจากนี้ยังมีภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยากและมีพระปรมาภิไธยประดับอยู่บนภาพ รวมถึงพระบรมสาทิสลักษณ์ และเหรียญที่ระลึกในโอกาสสำคัญ ๆ ตลอดช่วงระยะเวลา 70 ปีทรงครองราชย์ส่วนตัวในฐานะที่อยู่ในวงการอัญมณีรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ เพราะในยุคของในหลวง รัชกาลที่ 9 นับเป็นช่วงเวลาที่วงการค้าอัญมณีของประเทศไทยเฟื่องฟูมากที่สุด ปัจจุบันมีบุคคลากรด้านการค้าอัญมณีมากกว่า 2 ล้านคน ที่สำคัญในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงอัญมณีได้งดงาม ทำให้ชาวต่างชาติเห็นและยอมรับในคุณภาพของอัญมณีไทยอีกด้วยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน และนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติปี 2531 ผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต, ใกล้รุ่ง, ในดวงใจนิรันดร์, แว่ว และเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสถวายงานในหลวง รัชกาลที่ 9 ความตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชนิพนธ์เพลงมากกว่า 40 เพลง ส่วนตัวเนื่องจากมีโอกาสทำงานใกล้ชิดพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงถูกทาบทามให้ประพันธ์เนื้อร้องถวายด้วย โดยเพลงแรกคือเพลงใกล้รุ่ง ตามด้วยชะตาชีวิต, สติลล์ ออน มาย มายน์ด หรือในดวงใจนิรันดร์, เอคโค่ หรือ แว่ว และเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเพลงสุดท้ายก่อนหน้าพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้พระราชนิพนธ์เพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้แล้ว และเป็นเป็นเพลงที่ค่อนข้างคึกคักทำให้รู้สึกหึกเหิม พอมาถึงคราวเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งว่าอยากเนื้อร้องออกมาดูอ่อนหวานมากขึ้น สื่อถึงการเกษตรที่ต้องมีผลิตผลออกมาเลี้ยงประชาชนทั้งโลก แต่ผ่านไปถึง 9 เดือนก็ยังแต่งเนื้อร้องไม่ได้ เพราะกดดันว่าจะแต่งออกมาไม่ดีเท่าเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทั่งทรงรับสั่งทวงถามจึงแต่งขึ้นได้ภายในระยะเวลาแค่เพียง 6 ชม. ถือเป็นภาพความทรงจำที่ตราตรึงในหัวใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้ประพันธ์เนื้อร้องถวาย โดยภายหลังส่วนตัวยังได้นำบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งกว่า 40 เพลงมาร้อยเรียงเป็นโครงสี่สุภาพเพื่อระลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10