อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

แจกสมุดภาพวาดลายเส้นฟรี ๙ภาพสะท้อนพระคุณธรรม

แจกผลงานศิลปะผ่านสมุดภาพชุด “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ” ประกอบด้วยภาพวาดลายเส้น ๙ ภาพสะท้อนถึงพระคุณธรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงร.๙ พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ปวงชนชาวไทยจึงได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการนำเสนอผลงานศิลปะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านสมุดภาพชุด “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ” (Wholeheartedly Connected)
ประกอบด้วยภาพวาดลายเส้นจำนวน ๙ ภาพอันสะท้อนถึงพระคุณธรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งคนไทยทุกคนควรน้อมนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต อันได้แก่ ความเสียสละ ความอ่อนน้อม ความอดทน ความใฝ่รู้ ความกตัญญู ความมีน้ำใจนักกีฬา ความพอเพียง ความเรียบง่าย และความเมตตา โดยสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบ “ภาพต่อจุด” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวาดภาพ “พ่อ” ด้วยตนเองเพียงลากเส้นเชื่อมต่อจุดรูปหัวใจ

โดยนายจรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด นายสมชัย เกตุชัยโกศล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม ร่วมกับ “น้ำน้อย” ปรียศรี พรหมจินดา นักวาดภาพประกอบจิตอาสา จัดพิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกจำนวน ๙,๙๙๙ ชุด เพื่อแจกให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ ณ บูธโครงการ “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ” บริเวณลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม (จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม (จำนวน ๔,๙๙๙ เล่ม) นี้ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจยังสามารถเข้าชมมุมนิทรรศการแสดงภาพวาดต้นฉบับ พร้อมร่วมกิจกรรม “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ” ผ่านระบบทัชสกรีนที่ให้ทุกคนสามารถเชื่อมจุดเพื่อวาดรูป “พ่อ” ในรูปแบบดิจิตอลได้บริเวณมุมสามเหลี่ยม ชั้น ๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. หรือสามารถดาวน์โหลดสมุดภาพชุด “เชื่อมจุด ร้อยใจ ใกล้พ่อ” ในรูปแบบ PDF ได้ที่ https://goo.gl/mhECQ4

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 40