อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 19 ธันวาคม 2561

พาณิชย์เชียงใหม่เปิดศูนย์ ASEAN Design & Business Center

พาณิชย์เชียงใหม่เปิดศูนย์ ASEAN Design & Business Centerเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไทยและอาเซียน ศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์" ASEAN Design & Business Center" เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุนให้ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และนักธุรกิจจาก10 ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการไปในวงกว้างซึ่งจะช่วยยกระดับการแข่งขันและสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นศูนย์ ASEAN Design & Business Center หนึ่งเดียวที่เป็น One-Stop Integrated Exhibition and Business Destination ที่สร้างทางเลือกในการเจรจาธุรกิจ ด้วยการนำเสนอสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และที่ได้รับรางวัลการรันตีจากหน่วยงานต่างๆ สินค้าจากกลุ่ม Designer ชั้นนำ สินค้าดาวเด่น รวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์ มีความแตกต่าง เช่น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และจากประเทศ ในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนม่าร์ ลาว กัมพูชา และประเทศไทย โดยแบ่งหมวดหมู่สินค้าตามคุณสมบัติ อาทิ Lifestyle & Decoration , Fashion & Textile , Health & Wellness และ Food & Beverage จากผู้ประกอบการภาคเหนือกว่า 300 ราย รวมสินค้ามากกว่า 3,000 รายการ

นอกจากนี้ ยังมีบริการการเจรจาการค้า (Business Matching) เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการไทย และกิจกรรมอบรม สัมมนา workshop เพื่อเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในมิติต่างๆ อาทิ การตลาดต่างประเทศ การจัดการธุรกิจดิจิตอล การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ถือเป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาที่ดีสำหรับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวไกลในระดับอาเซียนศูนย์ ASEAN Design & Business Center เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ASEAN Design & Business Center หรือโทร.053-216350- 1คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 24