อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

เยาวชนยุคใหม่ร่วมสืบสานตำนาน "โขน"

“โขน” นาฏศิลป์ชั้นสูง มรดกของชาติไทยที่ถูกถ่ายทอดผ่านนาฏลีลาที่สง่างาม อ่อนช้อย ผสานเครื่องแต่งกายและฉากที่ยิ่งใหญ่ งดงาม แต่ขณะนี้..รากเหง้าของศิลปะไทยแขนงนี้กำลังจะเลือนหาย จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.15 น.

วันนี้นาฏศิลป์โขน เสมือนได้ถูกชุบชีวิตให้กลับมาโลดแล่นบนเส้นทางสายวัฒนธรรมไทยเส้นนี้อีกครั้ง เมื่อ “ผู้ใหญ่” ได้ร่วมส่งเสริม และ “เด็ก เยาวชนไทย” ได้ลุกขึ้นยืดหยัดร่วมสืบสาน ด้วยเล็งเห็นถึงความทรงคุณค่า มีเกียรติและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย อย่างกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือกให้แสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 บทโขนรามเกียรติ์ ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงโขน ด้วยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยแขนงนี้

ศราสันติ์ สมหมั่น นักแสดงโขนบท เสนายักษ์ เปิดเผยกับ '' เดลินิวส์ออนไลน์'' ว่า ทางบ้านมีความเกี่ยวข้องกับนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอด  ทำให้ตัวเองรู้สึกผูกพันกับนาฏศิลป์ไทยมาตั้งแต่เด็ก รวมทั้งหลากหลายสิ่งที่ได้เห็นและความทรงคุณค่าของคำว่า “รากเหง้าไทย”  จึงทำให้อยากอนุรักษ์ เพราะหากไม่สืบสานต่อ นาฏศิลป์แขนงนี้ก็จะสูญหายไป โดยที่คนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นสิ่งสวยงามที่เป็นรากเหง้าของไทยอีกต่อไป“ถ้าพวกผมไม่สืบสาน มันก็จะหายไป โดยที่รุ่นหลังต่อๆไป ก็จะไม่ได้เห็นสิ่งที่มันงดงาม สวยงาม ที่เป็นรากเหง้าของเรา”   ศราสันติ์ สมหมั่นด้าน วิศวะ พลอนันต์ นักแสดงโขนบทกุมภกรรณ มีมุมมองถึงศาสตร์การแสดงโขนว่า ศาสตร์แขนงนี้เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ทรงคุณค่า มีเกียรติ เป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกของไทย ซึ่งการสืบทอดจะต้องสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดผู้คนให้หันมาให้ความสำคัญกับโขน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาเหล่านั้นเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรม“ผมรู้สึกว่า มันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่า มีเกียรติ และเป็นเอกลักษณ์ของไทยครับ” วิศวะ พลอนันต์ขณะที่ สุวรักข์ อยู่แท้กูล นักแสดงโขนบทมโหทร  มองว่าทิศทางการอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้  ควรเริ่มต้นปลูกฝังให้เด็กไทยรู้จักความเป็นชาติไทย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย นอกเหนือจากศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศที่รับเข้ามา รวมทั้งต้องศึกษาทำความรู้จักศาสตร์แขนงนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กลุ่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังคมมที่มาร่วมกันผนึกกำลัง ร่วมสานต่อนาฏศิลป์ชั้นสูงแขนงนี้ เพียงหวังให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสเห็นถึงความงดงามที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าของ
“โขน” ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ศิลปะการแสดง ตามเนื้อหาบทประพันธ์เท่านั้น แต่เป็นเสมือนรากเหง้าของวัฒนธรรม เป็นมรดกของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้  “วันนี้หากคนในชาติไม่ร่วม สืบสาน คงถึงวันที่ต้อง สูญหาย”เฉลิมสิริ หนูดี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 60