อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

5 โรคเสี่ยงในช่วงหน้าฝน

ในช่วงหน้าฝนนี้ดูเเลสุขภาพกันให้ดีๆ นะคะ 'เดลินิวส์ออนไลน์'ขอให้แฟน ๆ ดูแลตัวเองและเฝ้าระวัง 5 โรคเสี่ยงในช่วงหน้าฝน เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.


ช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนี้ เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและดูแลตัวเองโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งมี 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่  พบได้ในทุกเพศทุกวัยทุกอายุ พบป่วยมากสุดในเด็กเล็ก ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคปอดบวม เกิดจากเชื้อไวรัส ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอจาม ป้องกันได้ดีที่สุด พักผ่อนให้เพียงพอ ทำร่างกายให้อบอุ่น หมั่นล้างมือ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น


 
ไข้เลือดออก  ไข้สมองอักเสบ ไข้ปวดข้อยุงลาย  มาลาเรีย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคทั้งหมดป้องกันด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด


 
โรคมือ เท้า ปาก พบบ่อยในเด็ก ติดต่อจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนโรคเลปโตสไปโรซิส เชื้อแบคทีเรียจะเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล รอยถลอก เยื่อบุตา จมูก ปาก หรือไชเข้าผิวหนังที่แช่น้ำนานจนอ่อนนุ่ม


 
อหิวาตกโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม หรือจากแมลงวันที่เป็นพาหะนำโรค ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อจากการสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง น้ำลาย เลือดจากผู้ป่วย ทั้ง 2 โรคป้องกันด้วยการรับ ประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ไม่มีแมลงวันตอม อาหารไม่ค้างมื้อ อุ่นให้ร้อนจัดก่อนรับประทาน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ  และฉีดวัคซีนป้องกันโรค


 
ภัยสุขภาพในฤดูฝน ได้แก่ เห็ดพิษ ไม่รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จัก ส่วนอันตรายจากสัตว์มีพิษ ป้องกันโดยจัดบ้านให้สะอาด ระมัดระวังเมื่อต้องเข้าไปในที่รก 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
ขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก : Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 145