อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

"foodwOrld"คว้าอาคารเขียวมาตรฐานสูงสุด LEED Platinum

‘เซ็นทรัลเวิลด์’ ชูศูนย์อาหาร ‘foodwOrld’ คว้าอาคารเขียวมาตรฐานสูงสุด LEED Platinum หมวด Commercial Interior Retail รายแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวระดับสูงสุด LEED Platinum จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น สร้างความสำเร็จอีกครั้งในการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบอาคารเขียวสู่ระดับโลก ชูศูนย์อาหาร foodwOrld ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์คว้าการรับรองมาตรฐานระดับสูงสุดของ LEED Platinum ในหมวด Commercial Interior Retail – Restaurant /Cafeteria เป็นรายแรกของเอเชีย หลังจากมีการออกแบบปรับปรุงศูนย์อาหารใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ายุคใหม่ และใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดคาร์บอนฟุตปริ๊นท์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ และช่วยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คุณชนวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการของ ซีพีเอ็น กล่าวว่า “วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของซีพีเอ็น นอกจากจะมุ่งมั่นพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์การเป็น ‘Center of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนแล้ว เรายังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักขององค์กรในการพัฒนาโครงการทุกครั้ง เราคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่เราเข้าไปลงทุน รวมไปถึงการช่วยอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์อาหาร foodwOrld บริเวณชั้น 7 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งมีขนาดพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร และเป็นจุดที่รองรับการใช้งานมากที่สุดแห่งหนึ่งของศูนย์ฯ เราจึงมีความตั้งใจที่จะออกแบบให้พื้นที่ส่วนนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานในระยะยาว โดยศูนย์อาหาร foodwOrld ได้รับการออกแบบและก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบแสงสว่างได้กว่า 44% และประหยัดน้ำได้กว่า 48% เมื่อเทียบกับระบบเดิม”“สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ foodwOrld เพื่อขอการรับรอง LEED ในครั้งนี้ เราไว้วางใจมอบหมายให้ SCG Green Building Solution ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานะ LEED Consultant เป็นที่ปรึกษาของเรา โดยตั้งเป้าหมายให้ได้ระดับ Gold แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของ SCG Green Building Solution และความตั้งใจในการออกแบบเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของเรา จึงทำให้ศูนย์อาหาร foodwOrld ผ่านการรับรองได้ถึงระดับ Platinum ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และเป็นองค์กรไทยรายแรกของเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับสูงสุดในหมวด Commercial Interior Retail ประเภท Restaurant/Cafeteria ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นการยกระดับมาตรฐานองค์กรไทย สู่เกณฑ์ความยั่งยืนระดับโลก และเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของซีพีเอ็นในการพัฒนาศูนย์การค้าที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ ‘Center of Life’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิต ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” คุณชนวัฒน์กล่าว

เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) เป็นเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในโลกและได้มาตรฐานสากล


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 140