อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 มกราคม 2563

"ไอคอนสยาม" เปิดรับสมัครประกวดทูตวัฒนธรรม

“ไอคอนสยาม” จัดโครงการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 4 เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก” ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. ศกนี้ พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.15 น.


ไอคอนสยาม ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดโครงการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม ปี 4” เวทีประชันความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่กล้าแสดงออก เพื่อก้าวสู่การเป็นทูตวัฒนธรรม สืบสานและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งที่ดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาโลก เพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไป ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เอกลักษณ์ไทย สู่เอกลักษณ์โลก” มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประเพณี วัฒนธรรม และสิ่งที่ดีงามของประเทศไทย โดยน้องๆ จะได้เพิ่มพูนทักษะความรู้นอกห้องเรียน พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่เรียนรู้เรื่องราวศิลปวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวิทยากรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 
 


โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นนักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทีมละ 4 คน พร้อมส่งคลิปวีดิโอแสดงความสามารถพิเศษที่นำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความยาว 3 นาที ส่งผลงานพร้อมเอกสารการสมัครได้ทางอีเมลล์  iconsiamyoungambassador4@gmail.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ไอคอนสยาม ชั้น B2 MD Office บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด 299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.iconsiam.com หรือ www.facebook.com/ICONSIAM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 082 905 0180 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 159