อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

โซเซียลอัพเดท

อีเว้นท์แจ่ม ๆโดนๆ กิจกรรมหลากหลายมาให้ส่องใน''โซเซียลอัพเดท''กันอีกแล้ว ..ส่องกันแล้วอย่าลืมแชร์กันด้วยนะคะ จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
@  ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart University เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย กับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
@  เชิดพันธ์ โชติคุณ ผอ.ใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จัดสัมมนากิจกรรมเหย้าเยือน ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “World Class THAI Brand with KM Inside” โดยมีสมาชิกเครือข่ายองค์กรสมรรถนะสูงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทย สำนักงานหลักสี่
 ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ภาวนา อังคณานุวัฒน์ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฟผ. เพื่อร่วมศึกษาการพัฒนาสินค้าหรือแพลตฟอร์มรองรับตลาดซื้อขายไฟฟ้าในระดับขายส่ง (Wholesale Electricity Market) พร้อมเป็นศูนย์กลางการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต
@  บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เริ่มใช้ 3 บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกกับผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ ตอกย้ำพันธกิจระดับโลกของเนสท์เล่ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ภายในปี 2025 พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยในการมองหาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
@  ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer เป็นผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ รับ รางวัลสุดยอดกลุ่มธุรกิจการเงิน The Best of Drive Award 2019 : Finances และางวัล Drive Award จากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่น และการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อลิสษา ทองขาว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (บริหารผลิตภัณฑ์) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ควิกแสบ” บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด นำทีมมอบผลิตภัณฑ์ “ควิกแสบ” เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่า จิตอาสา ป่ารำพึง (ทำความดี ด้วยหัวใจ)” กิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังการทำความดีให้กับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยที่ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกระบอกเสียงในอนาคต โดยจัดขึ้น ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “ORTORKOR SMART EXPO 2019” เป็นตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ (อ.ต.ก. Fair) สร้างไอคอนตลาดสดต้นแบบ ที่รวบรวมสุดยอดสินค้าเกษตรคุณภาพระดับประเทศ การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐาน อ.ต.ก. โดยมี นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับ
@  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยอันทรงคุณค่าที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ ในงานเชิดชูเกียรติบุคลากร ประจำปี 2561
@ ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร ประธานในพิธี ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 ที่ธนาคารได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 40  เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมที่สำคัญครบถ้วนตามจารีตพิธีไหว้ครูแบบราชสำนัก 
@   บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ( ไทยเฮิร์บ ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรมจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการอบรมหลักสูตร  “การให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกวิธีและการดูแลสุขภาพอนามัย” แก่บุคลากรที่ดูแลห้องพยาบาลโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 439 โรงเรียน 
@  บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด จัดวิ่งการกุศล มินิมาราธอน “ WE RUN IN THE BEAT 2019 ” ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พระราม 9  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อนำไปทุนการศึกษาและสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล
@ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขน ร่วมกับกลุ่มศิลปินจิตอาสา โครงการอาสาศิลป์ เปิดประมูลภาพวาดทรงคุณค่ากว่า 9 ภาพ เพื่อนำรายได้จากการประมูลภาพสมทบทุโครงการ PAY IT FORWARD ยิ่งให้ยิ่งสุขใจ ให้แก่น้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อนโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท สนใจสามารถชมภาพและร่วมประมูลแฟนเพจ Ekachai Wannakaew สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02 418 2885, Line ID: @lifeunlimited

ใครทำอะไรทำดี ๆ ที่ไหนบอกกล่าวกันได้
''โซเซียลอัพเดท'' อีเมล์ newsdnonline@gmail.com

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น