อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

''โรคหลอดเลือดหัวใจ''ภัยเงียบที่น่ากลัว

แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจแนะนำ 7 วิธีง่าย ๆ ในการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจ อังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.


''ความเครียด''นับว่าเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิด “โรคหลอดเลือดหัวใจ” นำมาซึ่งการเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง โดยสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2561 พบว่า มีคนไทยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจกว่า 4 แสนคน และทุก ๆ ชั่วโมง จะมีผู้เสียชีวิต 2 คน สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ กว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมักจะไม่แสดงอาการผิดปกติใด ๆนายแพทย์ทัศนัย จันโหนง แพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ แพทย์ประจำศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ แบบเรื้อรัง เกิดจากไขมันมาเกาะสะสมอยู่ที่ผนังหลอดเลือดทำให้เยื่อบุผนังหนาขึ้น หลอดเลือดตีบลง ทำให้เลือดนำออกซิเจนไหลผ่านได้น้อยลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และแบบเฉียบพลัน เกิดจากคราบไขมันที่เกาะอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดชั้นในนี้ได้ปริแตกออกและกลายเป็นลิ่มเลือด จนอุดตัน ส่งผลให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน นำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันจากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆนายแพทย์ทัศนัย บอกด้วยว่า ในการรักษาควรต้องตรวจเครื่องมือตรวจวินิจฉัยแม่นยำปลอดภัยสูง CT Scan 128 Slice นับว่ามีความแม่นยำและปลอดภัยสูง แม้แต่ผู้ป่วยเด็กก็สามารถตรวจได้ ใช้เวลาตรวจไม่นาน ผู้ป่วยได้รับรังสีเอ็กซเรย์น้อยลงกว่า 82% แสดงผลตรวจออกมาเป็นภาพ 3 มิติ สามารถดูภาพในระนาบต่าง ๆ ของหัวใจได้ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แพทย์กำหนดวิธีการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสำหรับวิธีรักษานั้นจะรักษาตามความรุนแรงของโรค ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนัก แพทย์จะรักษาด้วยยา เช่น ยาต้านเกล็ดเลือด ยาต้านการแข็งตัวของลิ่มเลือด ยาควบคุมการเต้นของหัวใจ ยาลดไขมัน ยาควบคุมความดันโลหิต เป็นต้น และวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การทำบอลลูนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจอุดตันไปแล้วกว่า 70% แพทย์จะใช้วิธีการทำบายพาสหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจในกรณีที่โรคมีระดับรุนแรงมากและไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้แล้วแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจ ยังได้แนะนำ 7 วิธีดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง คือ 1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ 2. หลีกเลี่ยงของทอด ของมัน และอาหารรสจัด 3. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 5. งดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอกอฮอล์ 6. ทำจิตใจให้แจ่มใส และ 7. รับการตรวจสุขภาพหัวใจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อสงสัยว่าตนเองมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจและรักษาอย่างทันท่วงที

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 198