อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

ผู้สูงอายุไม่หวั่น''โควิด-19''ทำหน้ากากเอง

''ผู้สูงอายุ''นับว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงกับการติดเชื้อโควิค-19 มากกว่ากลุ่มอื่น เพราะมีร่างกายเปราะบางอ่อนแอ หากได้รับเชื้ออาจอันตรายถึงชีวิต เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น.


นางวรรณภา บุบผะศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุงดจัดกิจกรรมนันทนาการ และหลีกเลี่ยงให้คนภายนอกสัมผัสผู้สูงอายุ ตามมาตรการของกระทรวงฯที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.- 31พ.ค. 63 หรือจนกว่าจะเข้าสภาวะปกติ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะมีร่างกายเปราะบางอ่อนแอ รับเชื้อง่ายอันตรายถึงชีวิต และภายในศูนย์ฯของเรามีผู้สูงอายุทั้งหมด 92 คน เป็นชาย 33 คน หญิง 59 คน ที่มีทั้งกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

ทางศูนย์ฯจึงวางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการคัดกรองห้ามคนเข้าในบริเวณศูนย์โดยไม่จำเป็น และในช่วงเช้าของทุกวันจะมีการตรวจวัดไข้ พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้า แม้ว่าช่วงแรกๆผู้สูงอายุอาจจะยังไม่เข้าใจ ใส่บ้างไม่ใส่บ้าง ก็เลยต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าถ้าไม่มีคนภายนอกเข้ามาก็ไม่เป็นไร เมื่อเขารู้แบบนี้แล้ว ทำให้ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

''ช่วงนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายในศูนย์เริ่มขาดแคลนทั้งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทางศูนย์ฯจำเป็นต้องทำหน้ากากอนามัยกันเอง โดยร่วมกับผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญในการทำแบบ หน้ากากที่เราทำขึ้นจะใช้ผ้าฝ้ายมาผสมกับผ้าสาลูที่มีความหนาถึง 4 ชั้นที่สามารถใช้กลับด้านและนำไปซักได้อีกด้วย ซึ่งใน 1 วันสามารถทำได้จำนวน 20-30 ชิ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอตามความต้องการที่ทางศูนย์ใช้ในระยะยาวได้''นอกจากนี้ทางศูนย์ฯเองยังได้นำแอลกอฮอล์มาผสมกับน้ำยากลีเซอรีนในสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นเจลล้างมือสำหรับใช้ภายในศูนย์อีกด้วย เราวางมาตรการป้องกันไว้อย่างรัดกุมเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยเสี่ยงที่ติดเชื้อโรคได้ง่าย และเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอันตรายตามพรบ.โรคติดต่อแล้วด้วย ก็ยิ่งต้องมีความรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เองและคนที่เกี่ยวข้องขณะนี้ทางศูนย์ฯยังขาดแคลนสิ่งของเพื่อป้องกันเชื้อโรค อาทิ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ถุงมือยาง และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดพื้น หากผู้อุปการคุณท่านใดสนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี(คลอง 5) ถนนรังสิต-นครนายก หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-5771815, 02-5771958


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 175