อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

นั่งมาก ยากนาน

การนั่งนานๆอาจทำให้มนุษย์กลายร่างได้ หลังค่อม-ท้องโต-แขนขาบวม นักวิทยาศาสตร์แนะนำแก้ไขสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมช่วยป้องกันได้ จันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.


''สายสืบสุขภาพ''สัปดาห์นี้ จะนำท่านไปพบกับการกลายร่างของมนุษย์ในอนาคต หาก”นั่งนาน”จนเกินไป! โดยเฉพาะกับมนุษย์ออฟฟิศ หากไม่ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตก็จะมีโอกาสมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปได้ในอีก20ปีข้างหน้า''สายสืบสุขภาพ''ค้นพบข้อมูลนี้ จากการทำวิจัยของนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างคนทำงานออฟฟิศมากกว่า3,000รายในอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันี โดยนายวิลเลียม ไฮแฮม และทีมงานลงพื้นที่เพื่อศึกษากรณีการประกอบอาชีพที่ส่งผลต่อสุขภาพและสรีระของมนุษย์ และพบว่าพนักงานออฟฟิศมีโอกาสจะกลายร่างได้ในอีก20ปีข้างหน้าโดยเฉพาะจากการนั่งเพราะหลายคนนั่งทำงานมากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน โดยมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ยอมรับว่า ปัญหาสุขภาพจากการทำงานทำให้ลดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอาการปวดศีรษะ สายตาล้า และปวดหลัง

โดยสภาพร่างกายที่แปลงไปหากนั่งนาน นักวิทยาศาสตร์ทำนายไว้ว่า จะมีหลังค่อม เนื่องจากการหมุนเวียนเลือดไม่ดี ท้องจะโตและบวมเพราะการนั่งทำงานอยู่กับที่ แขนขาบวมจากการเคลื่อนไหวแบบซ้ำเดิมนอกจากนี้ยังอาการอื่นๆจากการนั่งทำงานนานเกินไป คือตาแห้งแดงเพราะจ้องจอคอมพิวเตอร์ ผิวซีดเพราะได้รับแต่แสงสว่างจากไฟฟ้าในอาคาร ผิวหนังอักเสบจากความเครียดในการทำงาน รวมทั้งอาจมีขนจมูกขนหูยาวขึ้นเพราะอากาสคุณภาพแย่ในออฟฟิศนั่นเอง

สุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์แนะนำให้ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม ปรับท่านั่งให้เปิดไหล่ป้องกันหลังงอ และลุกขยับตัวเปลี่ยนอิริยาบถบ้างหากเริ่มนั่งติดที่นานเกินไป

ขอบคุณข้อมูลจากวิลเลียม ไฮแฮม นักวิทยาศาสตร์
สายสืบสุขภาพ : ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 121