อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

รู้ก่อนปลูก กับ pH ในดิน

“มหัศจรรย์ พรรณไม้” สัปดาห์นี้ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.


ดิน เป็นปัจจัยหลักในการปลูกพืช เป็นแหล่งอาหารสำคัญที่พืชใช้ในการเจริญเติบโต ดินในแต่ละพื้นที่ก็มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความผิดปกติของพืช อาจแสดงออกมาทางใบที่ไม่สมบรูณ์ ลำต้นแคระแกรน อาจเกิดมาจากค่า ความเป็นกรด-ด่าง ที่มีอยู่ในดิน ซึ้งเราไม่สามารถวัดได้ด้วยตา วันนี้จะมาแนะนำ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ (pH Test Kit for Soil and Water) เพื่อให้เข้าใจดินที่เราจะปลูกพืชมากขึ้นและทำการแก้ไขได้อย่างถูกต้องค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้น ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน ใช้ง่าย ในชุดจะมีน้ำยาทดสอบ พร้อม แผ่นเทียบสีบอกค่า pHชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 ซึ่งดินที่มีค่า pH ประมาณ 5.5-6.5 จะเป็นดินที่ปลูกต้นไม้ได้ดีที่สุด เพราะมีค่าค่อนข้างเป็นกรดปานกลาง แต่จะมีพืชบางชนิด เช่น ชวนชม, ดอกพุด ที่จะเจริญเติบโตได้ดีในค่าความเป็นกรด จึงต้องใช้ดินที่มีค่า pH อยู่ที่ 4.5-5.5 ถ้าเรารู้จักดิน ก่อนปลูกต้นไม้ มีการศึกษาเรื่องค่า pH ในดินไว้แต่แรก ต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพียงนำดินที่จะทดสอบมาใส่ในถาดหลุม แล้ว หยดน้ำยาทดสอบลงไป รอประมาณ 2 นาที ก็สามารถ นำกระดาษเทียบสี ค่า pH ของดินมาเทียบสีได้เลยหากดินมีค่า pH ต่ำ อาจเป็นสาเหตุทำให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี ถึงค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดิน ถ้าเรารู้จักดินของเรา ก็จะเป็นประโยชน์ในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ เริ่มต้นจาก ตรวจค่า ความเป็นกรด-ด่าง ในดิน ค่า pH ในดินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพราะ ฝนตก เรารดน้ำใส่ปุ๋ย ดังนั้นเราจึงต้องหมั่นตรวจสอบ และสังเกตค่า pH ในดินอยู่เสมอ เพื่อจะได้ปรับระดับค่า pH ในดินให้มีความเหมาะสมกับพืช เพื่อให้พืชออกดอก ออกผล ตามทีเราหวังไว้ ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำ (pH Test Kit for Soil and Water) เป็นทางเลือกในการตรวจสอบ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ
.............................................
คอลัมน์ “มหัศจรรย์ พรรณไม้"
เขียนโดย ‘เอกลักษณ์ ถนัดสวน’


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

ความคิดเห็น