อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

'ชาญศิลป์ ตรีนุชกร'เข้ารับพระราชทานปริญญาฯดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อดีตกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาฯดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.21 น.


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายกสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ อดีตกรรมการประจำวิทยาลัยนวัตกรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 50