เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 ส.ค. เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร.ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกล จากทำเนียบรัฐบาลมายังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการใช้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย, ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. … , พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา (สบ9) ขอให้ ก.ตร.ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564, การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจรองรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครอง, การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ7) และทันตแพทย์ (สบ6) ในสังกัด รพ.ตร., การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุม ก.ต.ช. ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาอนุมัติจำนวนตำแหน่งตามที่ ก.ตร. เสนอ เพื่อใช้การประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบ.ตร.-ผบก.วาระประจำปี 2564 ต่อไป

สำหรับที่น่าสนใจคือวาระที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ขอให้ ก.ตร.ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) ตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ซึ่งกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) ของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว เพื่อให้ ก.ตร. ชี้ชัดว่าตำแหน่ง ปรึกษา (สบ9) ที่ครองอยู่ สามารถสไลด์ไปนั่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือเลื่อนขึ้น รอง ผบ.ตร. ได้หรือไม่