เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระ” ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยมอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพอิสระ ที่มีตนเป็นประธาน ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ร.อ.สาโรจน์ คมคาย รองปลัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยได้พบปะพี่น้องแรงงานอิสระ 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มแปรรูปปลาเม็ง อ.บ้านนาเดิม กลุ่มทอผ้า อ.วิภาวดี และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งผลจากการลงพื้นที่ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามนโยบายของ รมว.รง.ได้อย่างแน่นอน

นายภูมิพัฒน์ กล่าวว่า รมว.แรงงานต้องการให้คณะทำงานลงไปค้นหากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความเข้มแข็ง มีสินค้าหรือบริการของกลุ่มที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนและต่อยอดแบบครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาความรู้ เช่น เรื่องกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับจากสินค้าธรรมดาให้เป็นสินค้าหรือบริการระดับ Premium และเป็น Soft Power ของท้องถิ่น จากนั้นจึงส่งเสริมการขายและเชื่อมโยงไปสู่ตลาดทั้งภายในประเทศที่จะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานของกระทรวงแรงงานที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ รวมไปถึงตลาดต่างประเทศที่มีสำนักงานแรงงานประจำอยู่ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งนี้คณะทำงานจะนำเสนอแนวทางการดำเนินงานต่อ รมว.แรงงาน ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้

“ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปจะเริ่มเห็นภาพของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งตนเชื่อว่าเมื่อ รมว.แรงงานได้รับทราบแนวทางที่คณะทำงานจะนำเสนอแล้วก็จะมีข้อสั่งการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันและผลักดันให้เกิดผลสำเร็จต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องแรงงานอิสระมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี” นายภูมิพัฒน์ กล่าว.